unabomber

  • 10
  • 0
  • 0
  • 0
  • 18 yıl önce

cut up

..du$unceni harflerle anlatmanin bir ba$ka yolu . daha chok el yazisinin tespit edilmesini istemeyen illegal i$lere giri$ecek elemanlar kullanir . bunu yani sira bazi yazarlar da bu teknii kullanmi$tir (bkz: dadaizm)
-nasi oluyo ?
-$oole oluyo ; eline gaste dergi fanzin vs gibi uzerinde yazi olan $eyler aliosun , yazmak istediin $eyin harflerini teker teker kesip , ba$ka bir satha yapi$tiriosun ...
-nie ?
-i$te !

devamını okuyayım »
20.04.2000 17:06