unexpected error

  • 1186
  • 1
  • 0
  • 0
  • 3 hafta önce

kuran-ı kerim

ters psikoloji ve manipülasyon tekniklerinden habersiz insanların, bu kitapta ve dininde bulunan örneklerinden yola çıkarak, kitabın allah tarafından indirildiğini kanıtlamaya çalışmaları, en hafif tabiriyle sığ ve cahilce.

bu ters psikoloji ve manipülasyon ürünlerinin, bu dine muhammet tarafından kesin olarak bilinçli bir biçimde, özellikle konulduğu anlamına da gelmiyor bu. insanlık tarihi boyunca, muhammet'in sahip olduğu iddialara benzer iddialara sahip yüz binlerce, evet yüz binlerce insan ve dolayısıyla din ortaya çıktı. bunların çok büyük bir bölümü en baştan yeterli takipçiye ulaşamadığından kısa bir süre içinde yok oldu. ya da zamanla başka akımlar tarafından sindirildiğinden yok oldu. yine büyük bir bölümü, diğer akımların içerisine karışarak, yeni dinlerin parçaları haline gelerek varlığını sürdürdü. tabii bu son ikisi arasındaki ayrım o kadar keskin değil. örneğin bugün inanna'ya inanan hiçkimse kalmamışken, inanna'nın mitik figürü, bugün bile ayakta olan birçok din içerisinde barınmakta. başka bir örnek, gılgamış karakterinin başından geçenler, destanda anlatılan karakter özellikleri törpülenerek, hikayenin hareket noktaları değiştirilerek, nuh karakteri altında bugün, yine birbirinden ufak farklarla, 3 büyük din içerisinde yer almakta. bugün bile yaşadığımız dünyaya baktığımızda, ortadan kalkan eski birçok inanış, şekil değiştiren birçok inanış, ortaya çıkan birçok yeni inanış görüyoruz. evet, dinler de doğal seçilime uğrar, dinler de mutasyona uğrar, dinler de evrim geçirir dostlarım. (bkz: meme)

bu arada doğrudur, ateistler size "niye" sorusunun cevabını vermez, en fazla "nasıl"ın cevabını belli bir yere kadar verir. çünkü ateistler, "niye" sorusunun öznel, ancak insan kavramsallaştırması, algısı ve duygusuyla değişebilecek, anlam kazanabilecek bir şey olduğunun bilincindedir. çünkü ateistler, "niye" sorusuna, önceden yüce bir varlık tarafından belirlenmiş, sabit, değişmez, platonik bir cevabın var olmadığının bilincindedir. (bkz: ateisti yaşama bağlayan şey/#12784541)

yani niye cevabının herkes için ayrı, herkesin ayrı ayrı verebileceği cevapları vardır; bundan daha fazla da anlam ifade etmez, kozmik bir önem taşımaz. ben kuran'ın "niye" yazıldığına dair kendi cevabımı vereyim : muhammet ya hastadır, ya yalancı, ya da ikisi birden.

eki yıl sonra gelgen edit: gılgamış değil lan, utnapiştim.

devamını okuyayım »