valov

  • 361
  • 0
  • 0
  • 0
  • 4 yıl önce

osmanlı'yı kötülemek

osmanlı devleti'ne tarih kitaplarındaki haritalara bakarak, "buraları hep bizimmiş dedem kumarda yimiş" diye iç çeken torun misali yaklaşan bünyelerin objektif değerlendirmelere dahi yüklediği yafta.

sonuçta binlerce kilmotrekareye yayılmış 600 seneden fazla hüküm sürmüş bir hanedandan bahsetmekteyiz. bu öylesine bir büyüklüktür ki hiçbir genelleme kaldırmaz. yani osmanlı'nın her yerinde her döneminde bir bolluk bir hoşgörü coğrafyası olduğunu söylemek en hafif tabirle çocukluk olur. aksi halde bunca zaman bollukla barış içinde yaşayan unsurların birden manyamış gibi isyan etmelerini (buna türkler de dahil) açıklamak ancak dış güçlerle mümkün hale gelir, yavanlaşır.

üstelik kimsenin de aslını falan inkar ettiği de yok ama bu hatalarını veya güzelliklerini görmezden gelmeyi de gerektirmez. insanın dedesi bir evliya da olabilir bir tecavüzcü de. bunlar peşinizden gelmez merak etmeyin, önemli olan bunu kabullenebilmektir. ayrıca benim(ezici çoğunluğumuzun) dedemin dedesi osmanlı değil onun tebaasıdır. şahsen ben vatandaşlığı tercih ederim.

devamını okuyayım »
12.08.2007 16:14