vandaley

  • 119
  • 0
  • 0
  • 0
  • 8 ay önce

kadıköy

denetimsiz ve plansız verilen inşaat izinlerinin dışında, kadıköy merkez bölgesi planlama yapılmadan ve sonuçları öngörülemeden verilen içki ruhsatlarıyla birlikte türeyen ve kadıköy ruhunu taşımayan mekanlarla da bir yok olma tehlikesi yaşıyor. neden mi?
belediye ve diğer resmi kurumlar tarafından verilen her yeni içki ruhsatı aslında semtin konut- çarşı- kültür- eğlence işlevleri dengesini eğlence ve gece hayatı yönünde baskın bir şekilde bozuyor. bu durum, içkili mekanla rekabet edemeyecek ve semt hayatı için elzem olan işlevleri barındıran mekanların bir bir kaybolmasına yol açıyor. bu denetimsizlik, uzun vadede, kadıköy merkezini, sadece gece yaşayan, ikamet edenlerin yaşamını devam ettirecek ihtiyaçlarını karşılayamadığı ve daha da önemlisi yoğunluğun teşvik edilmesi ve tek merkezde toplanmasının sonucu olarak, fiziksel çevrenin araç yoğunluğu,gürültü, kirlilik vs. gibi etmenlerle tahrip edildiği bir yerleşim haline getiriyor.
kadıköy merkezine, bir ilçenin çok işlevli çarşısı ya da merkezi işlevinden soyutlayarak ıstanbul'un eğlence merkezi sıfatını yüklemek, çok kısa vadede -şuanda da hissedilebilir şekilde- kadıköy çarşısının, bahariye'nin, moda'nın sevdiğimiz tüm yönlerinin ve çeşitliliğinin yok olmasına yol açacak.

devamını okuyayım »
16.06.2016 11:33