venusteki limon agaci

  • 4191
  • 40
  • 6
  • 2
  • bugün

türk kadını

ingiliz hemcinsleri 1918 senesinde; 30 yaşını geçen mülk sahibi, mülk sahibi ile evli, haftada 5 pound gelir getiren bir işte çalışmak ya da üniversite mezunu olmak kaydıyla oy hakkı elde etti diye bu hakkını gözyaşlarını içersisinde birbirlerine sarılarak kutlarlarken ve koşulsuz oy hakkını tamamen 1928 senesinde elde etmişken,

1789 fransız devrimi'nde belki de en büyük pay kadınların örgütlenmesi ve versay'a yürüyüşe geçmeleriyken ve marki de condorcet oy hakkı talep etti diye kafası giyotinle uçurulup taaaa 1944lerde fransız kadınları oy hakkını elde etmişken,

1934 yılında şak diye milletvekili seçme ve seçilme hakkı atatürk tarfından kendisine bahşedilmiş ama 2015 senesinde utanmadan kız mı kadın mı olduğunu tartışabildiği bir zihniyete iktidarı severek vermiş, verebilmiş kadın topluluğu.

devamını okuyayım »