vuvuzela seven adam

  • 2037
  • 91
  • 91
  • 0
  • evvelsi gün

sovyet sosyalist cumhuriyetler birliği

28 ocak 1934 siyasi faaliyet raporu ile kısa zamanda neler yapılabileceği gösteren ülkeydi;

* sscb'nde millî gelir 1930'da 35 milyar rubleydi. bu rakam 1933'de 50 milyar ruble oldu.

* 1930'da sscb nüfusu 160.5 milyondu. 1933'te ise 168 milyon.

* sscb'nde işçi-memur sayısı 1930'da 14.530.000 idi. 1933'te bu sayı 21.883.000 oldu.

* işçi ve memurların ücret tutarı 1930'da 13.597.000 rubleydi. bu tutar, 1933'de 34.280.000 rubleye çıktı.

* sscb'nde sanayi işçilerinin yıllık ortalama ücreti 1930'da yıllık 991 rubleydi. 1933'de 1519 ruble oldu.

* işçi ve memurların sosyal sigorta fonu 1930'da 1810 milyon rubleydi. 1933'de 4610 milyon rubleye yükseldi.

* yeraltı çalışmaları hariç tüm sanayi 7 saatlik iş gününe geçti.

* köylüler 2 milyar rublelik bir sermaye ile desteklendi, 2860 makine ve traktör istasyonu örgütlendi.

* okur-yazar insan sayısı 1930'da % 67 iken 1933'te % 90'a çıktı.

* ülke genelindeki okullarda öğrenci sayısı 1929'da 14.358.000 idi. bu sayı, 1933'te 26.419.000'e çıktı.

* okul öncesi eğitimin kapsadığı çocuk sayısı 1929'da 838.000 idi. 1933'te 5.917.000 oldu.

* yüksek öğrenim kurumlarının sayısı 1914'te 91 idi. 1933'te 600 oldu.

* sinemaların, kulüplerdeki film gösterme makinelerinin ve gezici sinemaların sayısı 1929'da 9.800 idi, 1933'te 29.200'e çıktı.

* gazete tirajları 1929'da 12.500.000 idi 1933'te 36.500.000 oldu....

(xvıı. parti kongresi siyasî faaliyet raporu'ndan, 28 ocak 1934)

devamını okuyayım »