wan lee 65

  • 74
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3 yıl önce

her ay milyonlarca arabanın çürümeye bırakılması

plânsız, programsız, ihtiyaç karşılamaktan ziyâdey salt kâr odaklı işleyen kapitalist üretim biçiminin işsizlik, gelir dağılımı eşitsizliği, bireyin emeğine ve kendisine yabancılaşması gibi birkaç ''doğal'' neticesinden sâdece biri.

bu tarz akıl dışı ve tam anlamı ile bencillikten beslenen bir üretim biçimi eni-sonu bu sonuçları doğurur, bunda şaşılacak hiçbir şey yok; zira üretimin temel motivasyonu ''insan'' ve ''ihtiyaç'' değil, sadece ama sadece ''kâr''.

bu yavşakça dürtü temel alınarak sistematize edilen ekonomik düzen sonucu şu an insan nüfusundan çok daha fazla otomobil var dünya üzerinde: yaklaşık olarak 10 milyar adet .

bu otomobilleri tamamının satılması olanaksız; ne böyle bir insan sayısı var dünya üzerinde, ne de mevcut insan nüfusunun belli bir kısmında bu araçların dikiz aynasını dahi alabilecek para. bütün bu araçların en ölü fiyata satılması durumunda bile vâr olan fazlalığın tükenmesi imkânsız -ki hiçbir kapitalist yavşak, böyle bir şeyi yapıp, ileride üreteceği otomobillerin büyük kısmının elinde patlamasına râzı olmaz. binlerce insanın bu fazlalığı üretmek için gösterdiği çabanın ''extra'' sayılması anlamına da geliyor bu ayrıca bu hâdise.

evet; bu boktan düzenin basit ve öngörülebilir birkaç maddi sonucunda sadece bir tanesi mevzu bahis olan. doğal kaynakların tahribinden ve yok olma tehlikesi ile karşı-karşıya kalmasından ya da bireyin üretip vererek paylaşımcı bir kişilik kazanmasından ziyade biriktirip saklayarak bencilleşmesi ve doğal olarak toplumsal hâlet-i ruhiyenin giderek çirkinleşmesinden vs. bahsetmiyoruz bile. sözün özü: bindik bir alâmete gideyoz gıyamete

otomobillerin çürümeye bırakılması ile ilgili haber için:

devamını okuyayım »
26.05.2014 17:50