wham city citizen

  • 171
  • 3
  • 1
  • 0
  • dün

liberalizm

bertrand russell'ın aşağıdaki şekilde özetlediği siyasi ideoloji.

çoğu önemli uygarlığı kuruluşundan yıkılışına kadar 3 aşamaya ayırabiliriz:

1. aşama: katı ve batıl bir dogmatik doktrinle (buna yuvel noah harari'nin ifadesiyle toplumsal mit de diyebiliriz) kuruluş ve başlangıç dönemi. bu dönemde devlet'in etkinliği ve toplumsal bağdaşlık en üst seviyededir. dolayısıyla bireysel özgürlük minimumdadır.

2. aşama: bu aşamada devlete bağlılık giderek zayıflar. eski dogmaya karşı savaş başlamıştır. bu geçiş sürecinde kısa bir süreliğine yaratıcılığın, dolayısıyla bilim, felsefe ve sanatın zirve yaptığı bir dönem yaşanır.

3. aşama: çöküş dönemi. dogmalara karşı başlatılan savaşta ilk başlarda gizli olan kötülük ortaya çıkar. bireysel özgürleşme yerini anarşi ve kaosa bırakır. devlete bağlılık ve toplumsal bağ çözülür. sonunda çöküş gerçekleşir ve yeni bir dogmatik sentezle farklı bir uygarlığın birinci aşamasına geçilir.

liberalizm uygarlığı bu kısır döngüden kurtarmak için gösterilen bir çabanın ürünüdür. dogmatik doktrin yerine rasyonel sebeplerle devlete bağlılığı ve toplumsal bağdaşlığı sağlarken, bireyin özgürlüğünü ve yaratıcılığını engellememeyi sağlamayı hedefleyen bir denge sistemidir. bunu başarıp başaramayacağını ise tarih gösterecektir.

devamını okuyayım »