whisky

  • 1222
  • 4
  • 1
  • 0
  • geçen hafta

29 mayıs 2012 thy grevi

iş kanuna göre çalışanı işten çıkarmak telefon açarak bizimle deyılsın demek kadar kolay olmadığından 95 kişinin işten çıkarıldığı hakkında iddaa gerçekçi gözükmemektedir.

4857 sayılı iş kanunu 25. madde ii fıkrası der ki ", işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir neden olmaksızın ardı ardına 2 gün, aynı ay içinde tatil günlerini takip eden 2 gün veya aynı ay içinde 3 gün işe devamsızlık yapması iş sözleşmesinin tazminatsız ve bildirimsiz feshine yol açabilecektir"

öncelikle personelin işte gelmediğine dair tutanak tutulması, daha sonra bunun tebliğ edilmesi gibi işlemler yapılmalıdır. planlı bir grev olduğu için de çalışanlar mazeret gösterebilecek kadar hazırlık yapmışlardır. keza sadece 1 gün işe gelmediği için personel işten çıkarılamadığı gibi uçuş personeli için geçerli olan mazeretler pek çok çalışana göre farklılık göstermektedir.

devamını okuyayım »
29.05.2012 11:25