xocotl

  • şeker abi (600)
  • 867
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 yıl önce

mini ekose etek

ortaokulun başlarında, daha neredeyse hiçbir şeyin farkında olunmadığı zamanlarda, birtakım arkadaşların "off be abi, bacaklara bak" gibi laflar söylemesi ile tanışılan giyecek. belki gerçekten kişiye güzel geldiğinden, belki de kişi hislenmediği halde kendini hislenmeye zorladığından, yavaş yavaş bacaklar ve eteğin "güzelliğinin" farkına varılır. ortaokul çocuğuna ortaokul çocuğunun vücudu güzel gelir tabii, fakat arkadaşlarla beraber eve dönülürken görülen kısacık etekli dar elbiseli liseli ablalar... işte o ablalar o ortaokul öğrencilerinin gözünde birer huri, birer melek olur. bu mini ekose etek kavramını daha da kutsallaştırır.
liseye gelindiğinde ise artık güzel/çirkin bacak, kısa/uzun etek ayrımı, başka okulların etekleri ile kendi okulunun eteği karşılaştırılması yapılabilmektedir. yaş itibariyle küçük olduğundan ortaokul öğrencilerine bakılmaz bile. lisede, bir fetişistin "cenneti" olan bir mekanda olmalarına rağmen, her tarafa baktıklarında aynı şeyi gören öğrencilerin etek ve bacaklara bakış açısında bir normalleşme görülür. artık mini ekose etek normal bir giyecektir.
ancak olaylar, liseden mezun olunduktan sonraki bir senelik kısa sürede yeniden patlak verir. iş/üniversite saatleri ile liselerin dağılma saatleri genelde farklı olduğundan, kişinin liseli görme ihtimali çok düşüktür. yalnızca ayda yılda bir işi/üniversiteyi kırıp da arkadaşlarla bir yere eğlenmeye gittiğinde, kendisi gibi okulu kırmış liseli/liseli gruplarına denk düşme ihtimalleri vardır. işte/üniversitedeki bayanların "asla" okul üniforması giymemesi, kişinin eteği görememesine neden olur. durumun böyle oluşu, eteğin her zamankinden daha ütopik bir giysi olmasına yol açar. eteğe bakış açısı normalden beğeniye, beğeniden fetişizme kayar; "liseli" ve "mini ekose etek" kavramlarının birlikte oluşturduğu çok kuvvetli bir fetişizm. bu fetişizm o kadar kuvvetlidir ki, kimi erkekler eteğin ismini duyduğunda dahi, liseli kelimesini duyduğunda dahi irkilir.

ortaokuldaki dayatmalar, lisede kızların eteklerini kıvırıp yukarı çekmesi ve bunun yasak oluşu, daha sonraki yaşamdaki tüm "az bulunurluk" olgusu, eteğin bir erkeğin sahip olabileceği en kuvvetli fetişlerden birine sahip olması için gerekli psikolojik zemini oluşturur. mini ekose eteğin gücü burada; ilk cinsel obje oluşunda, asiliği ve yasak çiğnemeyi temsil edişinde, nadir, estetik ve ulaşılamaz oluşunda yatar.

devamını okuyayım »