yap dedin de yapmadik mi abi

  • 469
  • 54
  • 19
  • 0
  • dün

anayasanın 94. maddesi

türkiye cumhuriyeti anayasasının 94. maddesi, meclis başkanlık divanı hakkında bilgiler içermektedir. ilgili maddenin son hükmü ise şöyledir;

- türkiye büyük millet meclisi başkanı, başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasî partinin veya parti grubunun meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, meclis tartışmalarına katılamazlar; başkan ve oturumu yöneten başkanvekili oy kullanamazlar.

devamını okuyayım »