yasam atesi

  • prezentabl (574)
  • 734
  • 0
  • 0
  • 0
  • 4 yıl önce

süt

--- spoiler ---

hamile bir kadinin icine bir gün bir yilan girer. kadinin memelerinden gelecek sütü bekler. dogacak bebegin sütünü icip ye$il zehriyle degi$tirsin ve onu yava$ yava$ zehirlesin ister yilan. o kadinin icinden o yilani cikarmanin tek yolu ise kaynatilmi$ süte nurlu alfabenin kutsal dimagindan bir parca atmak, kadini ba$üstü o sütün üzerinde bekletmektir. yilan ya da yilanlar birer birer dökülecektir o zaman. cünkü süt yilani ceker. cünkü yilanlar en cok sütü sever. anadolunun her kö$esinde duyulabilen hikayelerden biri olmu$tur bu hikaye ve benzerleri. kah $ahmeran´a bakrac bakrac süt götürülmü$, kah lokman hekimin bir tas süt icirtip kar$iliginda zehir alip ilac yaptigi yilanlar anlatilmi$, kahsa ineklerin memelerinden sayisiz yilanin di$leri sökülmü$tür. aslina bakarsak süt ve yilan metoforunun temelinde yilanin sütü sevmesi degil, hamilelerin korunmasi inanci yatar. dogacak cocuga zarar gelmesini önlemek veya dogacak cocugun gercek babasini ögrenmek. yilan korkusuyla $ekillenen bu inani$in temellendirmesi tek tanrili dinlerin adem ve ihaneti sunan yilan metaforuyla bagda$tirilmi$ olur bir yerde. hamilenin ihanetini anlamanin tek yolu, ona ihaneti sunan yilani icinden atmaktir. yilan kadinin icinden cikip süte yönelirse ihanet me$rula$tirilmi$ olur (ya da bazi inani$larda ihanet yok sayilir.) tabi bu efsanenin pek bilinmeyen kismi. hikayenin özü sembolizmin ucsuz bucaksiz girdaplarinda yilan sütü cok sever temellendirilmesiyle geci$tirilmi$ ya da unutuluvermi$tir.

süt filminin carpiciligi ba$langic sekansinda verilen, bu efsanenin müthi$ bir canlandirmasiyla ba$lar. ilk sahnenin metaforik anlatimi yusuf`un annesinin ihaneti ya da günahi üzerine kurulmu$tur. yilan ba$a$agi sarkan genc kizin (büyük ihtimalle hamile zehra) icinden cikip süte yönelir ve bu tarz efsanelerde yaygin olarak bulunan $ifaci (genelde lokman hekim) tarafindan cekip cikarilir. günah bu $ekilde aklanmi$ veya tam tersi "ispatlanmi$" olur. film boyunca yusuf´un babasi hakkinda cok yapay duran bir evlilik fotografi di$inda herhangi bir anlatim sunulmamasi bu cikarsamami dogrular nitelikte. süt filmi bana göre temelde ihaneti dillendirmeye cali$mi$. yalniz büyümü$; ama yalnizligiyla $iiri ke$fetmi$, büyümenin sirtina bindirmeye ba$ladigi yüklerle baba figüründen uzak kalmi$, ama baba figürüne ihanet etmek istemeyen büyük ihtimalle bir yasak a$kin cocugu oldugunu bilen ya da bir $ekilde ögrenmi$ yusuf ve yillarin yalnizligiyla bir ba$ka a$kin kollarina kendini birakmakta olan yusuf´un annesi zehra nin birbirleriyle cati$malari ekseninde seyreden filmin gücü görselligin $iirselligiyle, sayisiz anlamlar barindiran metaforlari yansitmasinda hayat buluyor. erkeklige ihanet etmemek icin askerlige siginan yusuf, askerlik muayenesi dönü$ü annesinin süt i$inden uzakla$mi$ oldugunu ve kendisinden gizli bir $ekilde bir adamla beraber oldugunu ögreniyor. kendisinin aslinda hic olmak istemedigi baba figürünü gercekle$tirebilmesi icin en önemli ve gercek adimi olan askerlige kabul edili$in gercekle$memesi nedeniyle buhrana saplanmi$ zihni, annesinin gizemli a$kinin pe$inde bir cinayet plani hazirlatabilecek kadar allak bullak oluveriyor. hic bir yanina ait olamadigini dü$ündügü bu kasabadan ciki$inin annesinin ihanetini cezalandirmaktan gecmedigini ise birini öldürmesine ramak kala farkettigi neredeyse ölmek üzere olan, batakliga saplanmi$ devasa bir balik oluyor. bilincaltinin derinliklerinden cikip geliveren siki sikiya kucagina aldigi bu balik devasa idealizmine ve idealizminin saplanmi$ oldugu batakliga i$aret ediyor. ve onun biraz sonra i$leyecegi günahin bu $ekilde önüne gecilmi$ oluyor. ama annenin cocugunun kucagindaki o kocaman baligi yani onun ideallerini görememesi, daha dogrusu anlayamamasi ile balik yani idealleri kucagindan sessizce dü$ürüyor ve o an gercek kaci$i ba$liyor. i$te tam bu noktada ihanet son buluyor, kendisinin kendisine, annesinin kendisine, onun annesine ve annesinin ona ihaneti... yani yilan evin icinde sadece amacsizca dola$iyor, yilani (ihaneti) cekebilecek bir süt (günahsizlik) yok artik.o da annesi kadar günahkar. bu nedenle sütün beyaz dünyasindan madenciligin karanligina cekiliyor ve mecburiyetin gercekligiyle alninin tam tepesinde duran madenci i$igiyla ekrani süt beyaz karartiyor. söylenebilecek daha cok $ey var, ama kisa kesmekte yarar var.
son olarak filmin bana göre en carpici kisimlarindan birini anilarimin dehlizinden bazen cikarabilmek icin belirteyim. hani kitapcida tani$tigi kiza $iirlerini soruyor ve kiz hepsi yarim, hic birinin sonunu getiremedim diyor ya, nah i$te o sahne, vurdu parcaladi yüregimi, nacar eyledi beni benligimi.

$iirlerimin hepsi yarim.
--- spoiler ---

devamını okuyayım »
22.02.2010 04:59