yaskosu

  • 65
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen ay

klasik müziğin türkiye'de elit kesime hitap etmesi

müzik tarihinin temelini oluşturan , en önemli türdür . ilgi görmemesinin ana nedeni; bu tarz müzik dinleyicisinin yaratmaya çalıştığı elitist yapıda gizlidir. halbuki klasik müzik ,duygu ve armoni bakımından bir çok kişiye hitap eden yapısal bir türdür. bir başka nedeni ise ; hızlı tüketim toplumlarındaki müzik algısıdır. günümüz müzik türlerinde “çabuk tüket ve yenisini yap” mantalitesi hakimdir. dinleyici kolaya kaçarak hemen tüketmek ister . klasik müzik bu yapıda bir tür olmadığı için ilgi görmez. anlaşılmak ister , diğer müzik türleri gibi”yaranızı hızlı ve kontrolsüz bir biçimde anlık değil, zamana yayarak iyileştirir”.

popüler nitelik kazanan ancak niceliği boş olan , 3 akorlu dandik bir introya sahip yapımlar , mantık dolu nota düzenine sahip klasik müzikten daha çok rağbet görmesini üzüntüyle izliyorum.

devamını okuyayım »