yiit

  • 14
  • 0
  • 0
  • 0
  • 10 yıl önce

metotreksat

antineoplastik tedavide kullanılan antimetabolit grubundan olan ve folik aside benzeyen ilaçtır kendileri. dihidrofolat redüktaz enzimini bloke ederek malign hücrede folatın aktif formu olan tetrahidrofolat oluşumu engellenir ve böylece de dna ve rna sentezi bozulur. birçok yan etkisi olmakla beraber nefrotoksisite kendine has bir yan tesirdir.

metotrekasat zehirlenmelerinde leukovorin ile kurtarma tedavisi uygulanıp bloke enzim bypass edilip folat sentezi devam ettirilir.

devamını okuyayım »