yiit

  • 14
  • 0
  • 0
  • 0
  • 8 yıl önce

atopik dermatit

genelde 2 aydan sonra başlayan, kaşıntılı, eritemli ve sulantılı lezyonlarla karakterize kronik bir hastalıktır. tutulum yerleri yaşlara bağlı olarak değişmektedir. 2ay-2yaş arasında özellikle yanaklarda ve ekstremitelerin ekstansör yüzlerinde tutulum görülürken; 3-11yaş ve 11-20 yaş dönemlerinde fleksör yüzlerde, antekubital, popliteal yüzlerde tutulum vardır. %80 vakada 20 yaşından önce remisyon görülür. tanısında 3 major kriter + 3 minör kriterin birlikte bulunması ya da 4 major kriter gereklidir.

majör kriterler;
1. pruritus
2. tipik görünüm ve yerleşimli lezyonlar
3. kronik veya kronik tekrarlayan dermatit
4. kişisel/ailesel atopik hastalık öyküsü
(ad, alerjik rinit, alerjik astım, annede el ekzeması)

minör kriterler
1. kserozis
2. iktiyozis/palmar hiperlinearite/keratozis pilaris
3. serum ig e yüksekliği
4. deri enfeksiyonlarına yatkınlık (s. aureus)
5. dennie-morgan infraorbital katlantısı
6. periorbital renk koyuluğu
7. terlemeyle artan kaşıntı
8. yünlü giyeceklerle ortaya çıkan kaşıntı
9. kelitis
10. pitriyazis alba
10. besin alerjisi
11. çevresel/ruhsal faktörlerin hastalığın seyrini etkilemesi vs

tedavisinde genel önlemlerin yanında (bakteri kolonizasyonunu azaltmak amaçlı sık banyo; banyodan hemen sonra nemlendirici kullanılması; yün-toz- ev hayvanlarına maruziyetin azaltılması.. vs) sulantılı lezyonları kurutmak için solusyonlar, hafif etkili steroid kremler; kaşıntı için antihistaminik ve enfeksiyon oluşursa da antibiyotikler kullanılmaktadır.

devamını okuyayım »
11.03.2009 19:13