yogusmali kombi

  • 151
  • 0
  • 0
  • 0
  • 9 yıl önce

beli

murâdın anlarız ol gamzenin iz'ânımız vardır
belî söz bilmeziz ammâ biraz irfânımız vardır

(nedim, gazelinden bir beyit).

bu sözcüğü, anlam olarak daha uygun düştüğü için, uzun süre "belki" diye okudum. ama veznin mefâîlün/mefâîlün/mefâîlün/mefâîlün (./_/_/_) olduğu düşünülecek olursa bu okuma yanlıştır. "belki"ye uyacak sesletim imâle içermeli, "belkî" şeklinde telaffuz edilmelidir. ama bu durumda da doğru okunuşa ulaşmış olmayız, zira ilk hece yarım olması gerekirken tamdır.

not: burada "gamze" sözcüğü "yan bakış" olarak anlaşılmalı, ağzın kenarında ya da çenede bulunan çukurcuk olarak değil. nazarın taşıdığı ve şairin idrak kapısını çalan anlama gönderme yapılıyor kısaca. bu anlamı taşıyan busenin yanakta bıraktığı iz desek en güzel yorumu yapmış oluruz zannımca.

devamını okuyayım »