şükela:  tümü | bugün
 • bunlarin en babalari osman gazi olup, birinci ahmet
  babası sultan ucuncu mehmed, annesi handan sultan, dogumu 18 nisan 1590, olumu 21-22 kasım 1617* olmekte baya bi direnmis anlasilin. iki gunde anca teslim etmis amca ruhunu demek ki. 21 aralık 1603 - 1617 yillari arasinda saltanat surmus olan 14.cu osmanli padisahidir kendileri.
  ayrica celali isyanlarinin ikinci ayaginin gerceklestigi doneme denk gelir ahmetin padisahligi.
 • (bkz: ahmetizm)
 • fatih kanunname si olarak bilinen "taht için kardeş katli vaciptir" kanununu kaldıran padişah. onun dönemiyle birlikte tahta geçen sultanlar kardeşlerini öldürmemeye başlamışlardır. adet olduğu üzere hanedanın yaşça en büyük üyesi sultan olmuştur. böylece kafes sistemi geliştirilmiş olup, şehzadeler sıraları gelinceye kadar sarayın bir köşesinde soyutlanmış bir biçimde yaşayıp iyice kafayı yemişlerdir.
 • "ekber ve erşed" sistemini getirerek osmanlı ailesinin en yaşlı üyesinin tahta çıkmasına karar vermiştir. kafes usulü ile de şehzadelerin sancağa çıkma geleneğini kaldırmıştır. bu yüzden şehzadeler tecrübe kazanamadan tahta geçmişlerdir.
 • sultan birinci ahmed 18 nisan 1590 günü manisa'da doğdu. babası sultan üçüncü mehmed, annesi handan sultan'dır. çok mükemmel bir tahsil gördü. arapça ve farsça'yı mükemmel derecede konuşurdu. ok atmak, kılıç kullanmak, ata binmek gibi savaş ve askerlik alanlarında çok usta olan sultan birinci ahmed, ava ve cirit oyununa çok düşkündü. çok sade giyinirdi.
  babası sultan üçüncü mehmed'in vefatı üzerine 21 aralık 1603'te eyüb sultan'da kılıç kuşanarak tahta geçti. sultan birinci ahmed, kanuni sultan süleyman'dan sonraki padişahlar içinde devlet işleriyle yoğun şekilde uğraşan ilk padişahtı. çocuk denecek yaşlarda bile mükemmel kararlar alırdı. daima ilim ve irfan sahibi büyük kişilerle birlikte olur ve onlara akıl danışırdı.
  sultan birinci ahmed'in hayatında 14 sayısının önemli bir yeri vardır. çünkü, on dört yaşında padişah olmuş, on dört yıl saltanat sürmüş ve osmanlı padişahlarının on dördüncüsüdür. dinine çok bağlı olan sultan birinci ahmed'in hz.muhammed'e (s.a.v) olan bağlılığı o kadar ilerledi ki, onun ayak izlerinin resmi içine bir şiir yazmış ve o şiiri kavuğunda ölünceye kadar taşımıştır. o şiir şudur: "n'ola tacım gibi başımda götürsem daim kadem-i resmini ol hazreti şahı rusülüngül-i gülzarı nübüvvet, o kadem sahibidir ahmeda durma yüzün sür kademine ol gülün" sultan birinci ahmed yakalandığı tifüs hastalığından kurtulamayarak 21 kasım'ı 22 kasım'a bağlayan gece 1617 yılında 28 yaşında vefat etti.
  kaynak: http://www.turkcebilgi.com/sultan birinci ahmed
 • topkapı sarayına izin verilen girişlerin sabah namazından sonra olması dolayısıyla sabah namazını kıldıramayan üçüncü avludaki camiinin imamına özel izin vererek sabahları erkenden içeri aldıran, dinine sıkı sıkıya bağlı bir padişah.

  saltanatı sırasında sultanahmet camii'ni yaptırmıştır.
 • kendisi ekber ve erşed sistemini getirmiştir. ancak; çokça rastladığım üzere, kafes usulü uygulamasının kendisi tarafından yürürlüğe konduğu bilgisi yanlıştır. zira sancağa çıkma usulüne üçüncü mehmet zamanında son verilmiştir. üçüncü mehmet'ten sonra hiçbir şehzade sancağa çıkmamıştır. birinci ahmet de bu uygulama dolayısıyla sancağa çıkmamıştır. kendisi padişah olunca da, sancağa çıkmadan padişah olan ilk şehzade ünvanını kazanmıştır. ancak sancağa çıkma uygulamasına son verilmesi ve şehzadelerin başkente hapsedilmesi üçüncü mehmet zamanında başlamış bir uygulamadır.
 • ne idüğü belirsiz ondördüncü osmanlı padişahı.

  ortaya bir iddia attım. şimdi sıra vesikaları sunmakta. virabismillah.

  bu padişah ile ilintili okumuş olduğum caroline finkel'in osman's dream olsun, necdet sakaoğlu'nun bu mülkün sultanları olsun, ord. prof. ismail hakkı uzunçarşılı'nın osmanlı devleti'nin saray teşkilatı olsun, bu padişah hep böyle dengesiz biriymiş hissi uyandırdı bende; ama sultan ibrahim veya mustafa gibi değil. bildiğin mantıklı dengesiz bu. daha doğrusu şaşkın. bakın bir örnek vereyim:

  bu padişahın babası üçüncü mehmed ölünce, ki bir padişahın öldüğünü ilk önce sadrazam öğrenir veya en azından öğrenmeli ve hemen yeni padişahın cülus yani tahta oturma işlemlerini başlatmalı, sultan ahmed bunu nasılsa sadrazamdan veya sadrazam kaymakamından erken öğreniyor. hoş, zaten sadrazam seferde. onun yerine işlere sadrazam kethüdası veya kaymakamı bakıyor. bu 'sadrazam kethüdası kasım paşa hiçbir şeyden habersiz mutad üzere divana gelip oturmuş ve henüz müzakere başlamamış; bu sırada kapıcılar kethüdası hüseyin ağa içeriye davet edilip kendisine bir peşkir içinde kasım paşa'ya verilmek üzere bir tezkire verilmiş ve o da getirip sadaret kaymakamına vermiş; tezkireyi alan kasım paşa bunun okunamıyacak kadar fena yazı ile yazılmış olduğunu görüp okuyamadığından reis-ül küttab'a vermiş. bu tezkirede 'sen ki kasım paşasın babam allah emriyle vefat eyledi ve ben taht-ı saltanata cülus eyledim, şehri muhkem zabteyleyesin, bir fesat olursa senin başını keserim' diye yazılmış. kasım paşa şaşırmış, acaba beni tecrübe mi ediyorlar diye telaşa düşmüş ve keyfiyyeti dar-üs-saade ağasından sormuş ve nihayet arzodasına davet edilen kasım paşa orada on dört yaşındaki genç padişahı görünce işin hakikatini anlamıştı.'

  naima tarihi, c. 1, s. 357-358.

  padişah olduktan sonra sünnet edilmiştir. sofu meşrep ve pek mutaassıb olduğu da görülüyor. tecrübesizliğinin temel sebebi çocuk yaşta padişah olması ve kendisinin sancakta tecrübe kazanmadan tahta çıkmasıdır. saltanatının yegane artısı şahsi kanaatime göre sultan ahmed camii'dir. gerisi laf-ı güzaftır.
hesabın var mı? giriş yap