şükela:  tümü | bugün
 • bts olarak da bilinen sendika. atatürk bulvarı 39/5 (beyaz saray apt.), sıhhıye adresindedir. abel paz soyle$isi burada yapilmi$tir.
 • demiryolları, hava meydanları, limanlar, denizcilik musteşarlığı ve ulaştırma bakanlığında çalışan kamu emekçilerinin örgütlü bulunduğu sendika. kesk üyesidir.

  http://www.bts.org.tr/
 • (bkz: nakliyat iş)
 • izmir merkez şubesi alsancakta garda bulunmaktadır. yardımsever üyelerden oluşur. sendika odasını kullanmadığı günlerde, çalışacak yeri olmayan sanatçı topluluklara anahtar teslim edilmekte ve orada üretmelerini sağlamaktadırlar.
 • istanbul merkez şubesi, haydarpaşa garı'nda faaliyet göstermektedir.
 • kısa tarihçesi:

  bugün bts olarak bildiğimiz sendika yıllarca süren bir örgütlenme mücadelesinin ürünüdür. demiryollarında ilk sendikalaşma çalışmaları bu yüzyılın başına uzanır. ancak 1908’de çıkarılan tatil-i eşgali yasası ve 1925’de çıkarılan takrir-i sükun kanunu sendikalaşmayı 1946’lara kadar tümüyle yasaklamıştır. 1952’de ise türkiye demiryolu işçi sendikaları federasyonu kurulmuştur. kamu çalışanları sendikaları 1961 anayasası ile birlikte 1965’den sonra gelişerek bir dizi sendika faaliyete başlamıştır.
  eylül 1965’de kurulan tcdd federasyonu, 1967’de kurulan türkiye makinistler personel sendikaları ve ateşçiler sendikası – timas ve mayıs 1968’de kurulan türk demiryolcuları memur ve hizmetlileri sendikaları federasyonu bunların en önemlileridir.
  1971 askeri darbesi demiryollarındaki kamu emekçilerinin sendikalarını kapattı. yapılan anayasal değişiklikle de “memur sendikalarının kurulmasını” yasakladı.

  örgütlenme faaliyetleri 1972 yılında kurulan demiryolu makinistler ateşçiler ve revizörler derneği demard ile yeniden başladı. 1980 darbesinden sonra da demard yeniden açıldı. bundan sonraki süreci sendikalaşma mücadelesi belirledi. bir dizi yeni derneğin kurulması ve birleşmesi süreci yaşandı. 24 ekim 1985’de demiryolu faal memurlar derneği dyfm-der kuruldu ve 1988’de demard haydarpaşa şubesi ile birleşti. 25 mart 1990’da bu yapılaşma, demiryolları çalışanları derneği deçad ismini aldı. sendikalaşma süreci 13 kasım 1991’de tümray-sen’in istanbul’sa kurulmasıyla başarıya ulaştı. tümray-sen, bu günkü bts’nin temelini oluşturdu. dolayısıyla tarihimizi bu semdikanın kurulmasıyla başlatmış olduk. bu arada ankara’da 10 aralık 1991’de demiryolları çalışanları sendikası dem-sen kurulmuştu. tümray-sen, 6 şubat 1993’de dem-sen ile birleşerek demiryol-sen olarak faaliyete başladı. buraya kadar olan faaliyet, demiryolları çalışanlarının örgütlenmesini bir sendika çatısı altında toplanma çabasına denk düşüyor.
  tümhava-sen ve demiryol-sen birleştiler ve bts’yi oluşturdular. lim-sen çeşitli sebeplerle bu oluşumun dışında kaldı.

  bts’ye doğru
  demiryol-sen’in mart 1994’de uluslar arası taşımacılık çalışanları federasyonu itf’e üye olarak kabul edilmesi, ulaşım alanında daha geniş bir yaklaşımı beraberinde getirdi. türkiyede itf’e demiryol-sen’in yanı sıra demiryol-iş, tümtis, hava-iş, liman-iş, türkiye denizciler sendikası ve tümhava-sen’de üye bulunuyordu. ulaştırma iş kolunda bulunan kamu çalışanları sendikaları olan demiryol-sen, tümhava-sen ve lim-sen arasında birleşme çalışmaları başladı. 18 haziran 1994’de üç sendikanın ortak olarak yaptığı açıklama şöyleydi: “biz demiryolu, liman ve hava meydanlarında çalışan kamu çalışanları, her türlü hak ve çıkarlarımızı elde etmede taraf olmak, toplu sözleşme ve grev hakkını elde etmek için haklılık ve meşruluk temelinde kendi öz güçlerimizle bütün baskılara rağmen sendikalarımızı kurduk ve geliştirdik. mücadeleci sendikal anlayışı savunan sendikalarımız, diğer kamu çalışanları sendikaları ile birlikte oluşturduğumuz platformda yer alarak mücadeleyi birlikte sürdürdük, iş koluna, ülke ve dünya genelinde çalışanların birliğini savunan sendikamız, bu ilkelerden harekele iş kolumuz olan ulaştırma iş kolunda sendikal birliği oluşturmaya karar verdik.”

  25 ağustos 1994’de hava meydanlarında örgütlü bulunan kamu çalışanları sendikası tümhava-sen ve demiryol-sen birleştiler ve bts’yi oluşturdular.
  bts o tarihten bu yana, işçi sınıfının çıkarlarının ortaklığı anlayışıyla ulaşım iş kolunda daha güçlü bir sendika inşa etme, grev ve toplu sözleşme hakkını elde etme mücadelesini sürdürmektedir.

  http://www.bts.org.tr/…&layout=blog&id=18&itemid=28
 • izmir şubesi üyelerinin 16 nisan 2013 tarihinde izmir basmane garında "türkiye demiryolu ulaştırmasının serbestleştirilmesi" ile ilgili yasa tasarısını protesto ederek, bir günlük greve gittiği sendikadır. grev esnasında açılan pankartları görüntüleyemedim fakat şöyle bir fotoğraf çektim.

  --- spoiler ---

  birleşik taşımacılık sendikası (bts) izmir şubesi, ‘türkiye demiryolu ulaştırmasının serbestleştirilmesi’ ile ilgili yasa tasarısını protesto ederek, bir günlük greve gitti.

  bts izmir şube üyeleri, basmane garı’nda bir araya gelerek, “tcdd’nin özelleştirilmesine hayır”, “bu işyerinde grev var” yazan pankartlar açarak, “yaşasın örgütlü mücadelemiz”, “gün gelecek, devran dönecek akp halka hesap verecek” şeklinde sloganlar attı.

  burada basın açıklamasını okuyan bts izmir şube başkanı bülent çuhadar, türkiye demiryolu ulaştırmasının serbestleştirilmesiyle ilgili yasa tasarısının meclis bayındırlık, imar, ulaştırma ve turizm komisyonu’ndan geçtiğini hatırlatarak, meclis genel kurulu’nda görüşülmek üzere gündeme alındığına dikkat çekti.

  yasa tasarısının gündeme gelmesinden itibaren demiryollarında örgütlü olan sendikalarla birlikte tasarının geri çekilmesi talebiyle çeşitli eylemler gerçekleştirdiklerini belirten çuhadar, tasarının yasallaşması halinde neo-liberal politikaların her türlü ‘talanına’ açılacağını söyledi.

  “yasa tasarısı ekmeğimize, işyerimize bir tehdit olarak karşımızda durmaktadır” diyen çuhadar, bu tehdide karşılık demiryolu çalışanlarının 24 saatlik grev kararı aldıklarını kaydetti.

  bts’nin grevine kesk, kamu-sen, disk, genel-iş 1,2,3,4,5 nolu şubeler, tüm-tis ve tüm bel-sen de destek verdi.
  --- spoiler ---

  kaynak
 • 10 ekim 2015 ankara katliamı'nda 17 üyesini kaybetmiş sendika.

  onurlu emekçilerin sendikası.
 • ankara katliamında onlarca emekçi üyesini kaybetmiş sendika,
  kalanlar, onları asla unutmayacaktır.