şükela:  tümü | bugün
 • doğu ve batı almanya'nın birleşmesinin özel adı; die vereinigung
 • "şirketlerin birleşmesi" başlığıyla türk ticaret kanunu'nun 146-151. maddeleri arasında düzenlenen bir yeniden yapılanma türü.

  birleşme iki şekilde yapılabilir:iki veya daha fazla ticaret şirketi birbirleriye birleşerek yeni bir ticaret şirketi kurabilir veya bir veya daha fazla ticaret şirketi mevcut diğer ticaret şirketine iltihak edebilir.
  birleşme ile ilgili tüm işlemler (tapu devirleri vs.) kurumlar vergisi kanunu, harçlar kanunu ve damga vergisi kanunu düzenlemeleri ile vergiden ve harçtan muaftır.
  uygulamada şirket evliliği olarak bilinir.
 • (bkz: merge)
 • ingilizce'de intercourse anlamına da gelebilen bir kelime.
  cinsel birleşmenin kısaca söylenişi, birleşme, iki iken bir olma, birlikte olma.
 • en verimli, en mutlu ya da en mutsuz birleşme, matematikle şöyle açıklanabilir.

  xy=1, en talihsiz birleşmedir. çünkü birisi ne kadar mutluysa diğeri o kadar mutsuz olmak zorundadır.

  (1/x)y=1 ya da x(1/y) =1en mutlu, hayırlı birleşmedir çünkü biri ne kadar mutlu olursa diğeri de o kadar olur.

  yani bi tarafın alttan alması şart.
 • “birleşme aşkın mezarıdır”
 • (bkz: ezel) dizisinin akıllara kazınan müziğidir.

  ne zaman dinlesem bi kupon yapmak gelir içimden. *
 • ezel dizi müziği olanında sona doğru telli çalgı girdikçe içim doluyor. gözüme gözüme hücum ediyorlar yaşlar.

  edit: sanırım depresyonuma yeni müzik buldum. bitiyor, başlıyor, bitiyor, başlamasını bekliyorum
  ... içim daraldı. ama dinlemeden duramıyorum.
 • "(burada döllenme kelimesini manevi anlamda yorumlamak gerekir, çünkü fiziksel anlamda erkekle erkeğin birleşmesi kısırdır, ne var ki, bir insanın, tadabileceği tek zevki bulabilmesi ve "bu yeryüzünde her varlığın", birisine "müziğini, ateşini ya da kokusunu" verebilmesi, önemsiz değildir.)" marcel proust - sodome et gomorrhe (s.1579)

  "[trimurtide] üçgen, evrenin birleşme noktasına yakınlaşma eğilimini temsil eder. kaplumbağa vişnu'yu temsil eder; iki alevin arasından, kuru kafanın üstünden büyüyen nilüfer şiva'dır. brahma'nın parlayan güneşi arka planı oluşturur. resmin bütünü simyadaki opus'u ifade eder; kaplumbağa massa confusa'yı, kuru kafa dönüşüm vas'ını, çiçek de "kendilik" ya da bütünlüğü sembolize eder*." carl gustav jung - rüyalar

  "ama hep yanlış ele alınmıştır sanat. sanki bilimmiş gibi ele alınmıştır. toplumbilimsel olan on buyruk* öyküsü bir yana, bir din biçimidir sanat. sanat eşsiz ölçüde ince bir sezinleme, bir bağdaştırma biçimidir - birleşmeyi, nesne ile bir olmayı* erek tutar. ama büyük bağdaşma bir sevinç midir? - çünkü sanatı hiç bir zaman bir sevinç biçiminden başka bir şey olarak göremiyorum ben." d. h. lawrence - anka kuşu

  "günün birinde birçok duyguları, birçok durumları anlayacaksın, lo. tanrı'nın izniyle birleşmenin güzelliği, uyumu da bunlardan biri..." vladimir nabokov - lolita

  [o halde, büyük sufi düşünür zünnun el-mısri (ölm. 245/859) nin deyişiyle hak yolcusu için "fasl (ayrılık), daima vasl (birleşme) dan hayırlıdır."] yaşar nuri öztürk - mevlana celaleddin rumi ve insan

  "zeka sadece bireylerde olur, birleşmelerinde değil." jacques ranciere - cahil hoca

  (ilk giri tarihi: 22.2.2017)

  (bkz: birleşmek/@ibisile)
  (bkz: birolum)
 • kurumlar vergisi kanunu 18'inci maddede birleşme şu şekilde tanımlanmıştır:
  bir veya birkaç kurumun diğer bir kurumla birleşmesi, birleşme nedeniyle infisah eden kurumlar bakımından tasfiye hükmündedir. ancak birleşmede tasfiye karı yerine birleşme karı vergiye matrah olur.tasfiye karının tespiti hakkındaki hükümler, birleşme karının tespitinde de geçerlidir. şu kadar ki, münfesih kurumun veya kurumların ortaklarına ya da sahiplerine birleşilen kurum tarafından doğrudan doğruya veya dolaylı olarak verilen değerler, kurumun tasfiyesi halinde ortaklara dağıtılan değerler yerine geçer. birleşilen kurumdan alınan değerler vergi usul kanununda yazılı esaslara göre değerlenir.

  birleşmede münfesih kurumun bilançosundaki değerler vergi usul kanunundaki esaslara göre değerlenir. bu değerleme esasında meydana gelen kar devralan kurum tarafından beyannameyle vergi dairesine bildirilir. değerleme sonucunda ekseriyetle münfesih kurumun öz sermayesi kadar birleşilen kurum tarafından münfesih kurumun hissedarlarına pay verilir. birleşilen kurum münfesih kurumdan aldığı değerler için sermayesini artırarak münfesih kurum ortaklarına pay verir. birleşme esasında türk ticaret kanununa göre birleşilen kuruma ayni sermaye koyma işlemidir. birleşme esnasında meydana gelen kar vergilendirilmez.

  birleşme münfesih kurumların yeni bir şirkette yer alması veyahut münfesih kurumların başka bir kuruma katılması şeklinde gerçekleşmektedir.

  kurumlar vergisi kanununda birleşme ile devir arasındaki en önemli fark birleşmede münfesih kurumun bilançosunun değerleme işlemine tabi tutulması devir de ise münfesih kurumun bilançosunun değerleme işlemine tabi tutulmadan kül halinde aynı değerleriyle birleşilen kuruma aktarılmasıdır.
hesabın var mı? giriş yap