şükela:  tümü | bugün
 • zirai karantina yönetmeliği

  ilgili maddesi

  bitki sağlık sertifikası ve re-export bitki sağlık sertifikası

  madde 13 — bitki ithalinde orijin ülkenin resmi bitki koruma servisince verilen ve bir örneği bu yönetmeliğin v no’ lu ekinde yer alan bitki sağlık sertifikası veya bu sertifikada yer alan bilgileri kapsayan başka formatta düzenlenmiş bitki sağlık sertifikası türkçe, ingilizce, fransızca veya almanca dillerinden biriyle yazılmış olmalıdır. diğer dillerden biriyle yazılmış olan bitki sağlık sertifikalarına, yetkili mercilerce onaylı türkçe tercümesinin eklenmesi şarttır.

  tüm bitki sağlık sertifikaları, ihracatçı ülkenin ilgili servisinin mührü ile yetkilinin adı, soyadı ve imzasını içermelidir.

  bitkiler ve bitkisel ürünlerin ithalinde bu yönetmeliğin iii’no lu ekinde yer alan, "özel şartlar" bitki sağlık sertifikasının açıklamalar bölümünde belirtilmelidir.

  bitki sağlık sertifikaları sevkıyat tarihinden en fazla 20 gün önce düzenlenir. üzerinde herhangi bir silinti ve kazıntı bulunmaz.

  bitki sağlık sertifikasının aslı olmadan getirilen bitki ve bitkisel ürünlerin sahibi bu belgeyi müdürlükçe verilen süre içerisinde getirmediği taktirde malın tamamı ilgili ülkeye iade edilir veya imha edilir.

  ithal edilen üretim materyali ihracatı yapan ülkede üretilmemişse beraberinde orijin ülkece verilmiş bitki sağlık sertifikasının aslı veya tasdikli bir sureti ile son ihracatçı ülkenin, bu yönetmeliğin vi no’ lu ekinde gösterilen örneğe uygun re-export bitki sağlık sertifikası da bulunur.

  yönetmeliğin tamamı 6 temmuz 2003 pazar tarih ve 25160 sayılı resmi gazetede mevcuttur.

  http://rega.basbakanlik.gov.tr/