şükela:  tümü | bugün
 • iktidarda olandır. biyosiyaset ile birlikte çalışmalarını son hızıyla sürdürmektedir. akla ilk gelen eserleri:
  (bkz: auschwitz)
  (bkz: ebu garip)

  bir araya getirmeye çalıştığı iki eksen ancak cennet ya da cehennemde bir araya gelecektir kanımca. baştan aşağı bir dualitedir böylelikle.
 • şöyle özetleyeyim; erkeklerde testosteron, dişilerde östrojendir. paçayı kaptırmayın.
 • foucault öznenin bilgi ve iktidarla olan ilişkisini incelerken biyoiktidar kavramını ortaya atar. foucault'ya göre, 18. yy kadar cezalandırma şekilleri vahşete varan şiddet gösterileri şeklindeydi. günümüzde bu insan davranışlarını düzenleme şeklinde değişmiştir. yani onları disipline ederek, mesai saatleri içinde istenilenleri yaptırarak.. bireyin davranış biçimleri bu şekilde ıslah edilmiştir. eski müdahale biçiminin araçları, darağaçları kızgın kerpetenler, kaynar yağlar vb. yerini düzenli etkinlikler, sessizlik, saygı ve iyi alışkanlıklara bırakmıştır.

  amaç, itaatkar, kurallara, düzene ve kendini kuşatan otoriteye boyun eğmiş ve otoriteyi içselleştirmiş bir birey yaratmaktır. istatistik biliminin ortaya çıkışı, bedenlerin sahip olduğu güçler toplamı olan nüfusu denetlemeye dair çabalardır. bu çabalar neticesinde kitlelerin denetimi mümkün kılınmıştır.

  foucault'ya göre batı toplumunda beden bir iktidar ilişkileri ağında yer alır, çünkü '' üretim biçimi gereği, beden emek gücüne dönüştürülmeli ve üretim gücü olarak kullanılmalıdır'' der. bu üretim biçimi için gerekli itaatkarlıkta, bu yeni disiplinci iktidar tarafından, bedenin kuşatılmasıyla elde edilir.

  biyoiktidar bir normalizasyon toplumu oluşturur, bireyleri norma uymaya zorlayan, onları normalleştiren bir toplum. normalizasyon toplumu'nda birey ve öznelliği; bilimsel disiplinci mekanizmalar tarafından, oluşturulmuş ve biçimlendirilmiş bir bilgi nesnesi ve öznesi olarak ortaya çıkar.
 • iktidar teknolojisi.
  foucault'un iktidarın,bireyleri kontrol altında tutarak düzeni şiddetsiz ve zorbalık olmadan rahatlıkla devam ettirme yöntemi diye açıkladığı felsefesinin temel kavramı.bir nevi 'iktidar' tek tek bütün insanlar üzerinde kurulmuş ve insanlar iktidara karşı bir saldırı sezinlediklerinde buna insanların disiplin toplumu ve düzenleyici kontroller sayesinde kendi bilinçlerinde tepki göstermesi durumunu meydana getirmektir tüm amaç.. bireyleri birer polis haline getirmek de denilebilir.
  (bkz: dispositif)
 • insanların yaşamlarına (nüfusa) uygulanan iktidar tipidir. "beden insanla değil de yaşan insanla, canlı varlık insanla; hatta bir anlamda tür insanla ilgilenir."

  ayrıca hükümdarın "öldürme ya da hayatta bırakma hakkı"na karşılık "yaşa(t)ma ya da ölüme bırakma hakkı"na sahiptir.