1. insanın küçükken herşeyi tozpembe görmesi, hiçbir ciddi olayın farkında olmaması ve büyüdükçe aha sıçtık gibi serzenişlerde bulunarak herşeyin zorluğunun farkına varmasıyla kuracağı cümle.
  2. saflığın, masumiyetin kısacası iyi olan her şeyin, soluduğumuz siyah havada uçup gittiğini açıklayan cümle...