şükela:  tümü | bugün
 • kahpeligiyle ünlü;antonyus,marko,alyon gibi isimlere sahip bireylerden olu$an kitle.resmi tarih eski dogu roma imparatorlugu halki derken,cüneyt arkin ve kartal tibet bunlari albizin tohumu olarak adlandirmaktadirlar.
 • yazdığı entryleri okurken ya da bir başlıkta rastladığımda, 25 yıl öncesine dönüyorum ve elimde hayat ansiklopedisi varmış da onu okuyormuşum gibi hissediyorum.

  hatırlattığı ve öğrettiği şeyler, uzak ve güzel bir geçmişin parçaları.
 • bizans ismi ilk kez -önceden de belirtildiği gibi- 16.yy'da alman tarihçi hieronymus wolf tarafından kullanılmıştır. bizans devleti var olduğu süre boyunca kendisini "roma" olarak tanımlarken halkı da hiçbir zaman "romalı" dışında bir isimle anmamış kendisini.
  wolf'un amacı belli: doğu roma'yı romalılık dışında tanımlayarak kutsal roma-cermen imparatorluğu'nun "roma mirası"nı tek başına sahiplenmesini meşru kılmak. elbette çabası bizans'ın romalılığını silmeye, "eskinin barbarı" cermenlerin romalılığını da meşru kılmaya yetmemiştir lakin bizans teriminin kullanımı dünya çapında benimsenmiştir.

  edit: kimse daha önce yazmadı demişiz, düzeltildi.
 • bizans, bir kültür, bilgi ve ritüel aktarımıdır.. roma'nın haşmetli zamanlarından süzülen bir sentez.. ve fakat, çoğu kişi bu ismin bir ünvan, mahlas olduğunu, yani nasıl ve hangi amaçla kullanıldığını pek bilmez.. bugün iyi günümdeyim, bazen kimi sırları havalandırmak gerekir..

  bizans adı, roma'nın istanbul'u kaybetmesinden sonra kadim mürekkep birliği tarafından bir daha kullanılmadı.. kültürün bir yansıması olarak dünyanın önemli kentlerindeki mürekkep ve kalem cemiyetleri de yönetici üstatlarına bu adı kullandırmadılar.. daha çok clemens, matteo, kyros, lucas, claudius, efraim, livia, altın dudak gibi müstear isimler kullanıldı.. bu yasak, ikibinli yılların hemen başında, yani fetihten tam 550 yıl sonra kaldırıldı ve birlik yöneticileri toplantısında istanbul'daki yeni mürekkep birliği başkanına bizans mahlası uygun görüldü.. bu toplantıda, seçilen kişinin asıl adının ve kimi geleneksel kuralların yazılı olduğu kağıdı kısa bir an okuma fırsatı buldum.. dikkatimi iki madde çekti:

  - dört rakamını hayatının merkezine oturt!

  - sadece kareli gömlek giy!

  kendisiyle ancak yıllar sonra karşılaşma şansına sahip olduğum bu yeni üstada birlik üyeleri yenileşme adına moderatör olarak sesleniyorlardı.. zamanı kaydetmek için fotoğraf çekiyor, sözü yazıya dökmek için hat ve yazıyla uğraşıyor, duyuları zenginleştirmek için renkleri inceliyor, zamanı kavramak için mekanik saatlerle vakit geçiriyor ve tarihin seyrine uygun bir sevgi besliyordu.. insanların garipsememesi için bilindik bir isim, birlik üyeleri içinde de mahlasını kullanan bu kadim bilgilere vakıf kişinin gerçek ismi elbetteki benimle birlikte mezara gidecektir.. burada, sözlükte de yazılar yazan bizans isimli yazarın, boğaziçi'ndeki yalıların altlarındaki dehlizler vasıtasıyla şehri yeraltından gezebildiği, iki kıta arasını yürüyerek geçtiği ve istanbul düştükten sonra bunu yapabilen 64. üstat olduğu söyleniyor.. ayrıca, büyük mürekkep birliği üyeleri dışında bu yeraltı gezilerini hiç kimsenin, hiçbir dönem yapamadığı biliniyor..
 • roma imparatorluğu'nun devamıdır,
  kopya değil hakiki bir imparatorluktur.
  kültür, bilim ve sanat alanında ileriydiler.
  ülkemizde kafası bilime ve sanata çalışan
  daha doğrusu bilime ve sanata vakit ayıran
  insan sayısı son derece az olduğundan,
  herhangi bir devletin ne kadar kötü özelliği varsa
  bu kötü yönleriyle anılır ve cahilce yaftalanır.
  batıda bilim ve sanatıyla gündemde olan bir uygarlıktır.
 • tumblr'ı pek hoş olan yazar. fotoğrafları gördükçe çıldırıp tüm paramı kaleme, deftere harcayasım geliyor, kendimi zor tutuyorum. (itiraf: bazen yapamıyorum)
 • vaktiyle şarabî surlar ile turkuaz kapılar arasında yaşanan bir aşk söylencesinin vak'anüvisi.. kimi bakışımsız ve alabildiğine kan dolu gözlerin iki satır arasında hemen farkedebildikleri çiçeği neyzen bir paşaağacı gördüm ben iki satır arasında..
 • bizans istanbul'unda birlikte dolasmasi en keyifli adamlardan biri. bir de hinzir ki sormayin. pek cok sey bilir ama sessiz kalir, sizi dinler, gizli gizli bilgi somurur. akillica!
 • bizans adı ile ilgili en güzel yazılardan birini adem tülüce yazmıştır, "http://www.bizans.org/…t&task=section&id=1&itemid=2" adresinde (bu site şahane) ikamet eden yazısından affına sığınarak bir bukle aktarıyorum:

  "bizans kelimesinin etimolojik arka planına bakıldığında helen dil temeline dayalı olduğu görülecektir. kelime bizans kroniklerinde buzantio olarak geçmekle birlikte, araştırma eserlerinde genel olarak bizans için “mö. 7. yüzyılda grek kökenli deniz kolonisi megaryan’lar tarafında haliç’in güneyinde kurulan şehrin adı” denilmektedir.

  “m.ö. 660’da dorlar tarafından kurulan ve daha sonra roma imparatorları’nın ikametgahı ve d. roma’nın başkenti olan şehrin grekçe adı bizans’tı.” şeklinde açıklama yapan g. moravcsik zamanla buranın konstantinopolis, yeni roma ve istanbul adını aldığını ve bizans’la ilgili kelimelerin germanistik ve romanistik şekilde türetilebileceğini belirtmiştir.

  bizansla ilgili kelime ve türetileri incelendiğinde buzantion adının helence kökenli bir kelime olarak, yunan mitoloji tanrısı poseidon ile nymphe keroessa’nın oğlu buzas’tan aldığını düşünebiliriz. buzantion adı grekçe’de buzas ve -ados kelime ve ekine dayanmaktadır ki bu kelimenin içinde trakça ve iliryaca beuz ve buz kelimesi gizlidir. bu nedenle buzas’ın, grekçe öküz ve inek anlamına gelen, güç ve bereketi temsil eden bous isminden geldiği görülebilir.

  moravcsik, buzantion kelimesinden sıfatların türetilebildiğini, iki dişil sıfat busantias ile –ados’un sık sık grekçe antolojilerde yer aldığını belirtmektedir. ona göre busantis, ile –idos isim halindedir ve -e busantis kimi yazarlarca bizantion yerine kullanılır. bizantion aynı şekilde bizans şehri anlamında bizantion polis ve buzantos polis olarak da geçmektedir. a. kazhdan ve c. mango ise bizans için “bizye polis” tabirini kullanmıştır. kazhdan ve mango, bizans’ın kurucusunun byzas ve onun, trakya kralının veya semestre perisinin, oğlu olduğunu belirtmektedir. bu iki araştırmacının tesbitine göre, bizans kelimesine denk olan bizantion kelimesinin byz-ant-ion kombinasyonundan oluşan iki isimli bir açıklaması olmalıdır.

  ingilizce’de byzantion olarak geçen kelime, konstantinepolis’ in ms. 330’da kuruluşuna kadar geçen zaman dilimi için daha lokal ve belirlenmiş bir bölgeye verilen adken, byzantium ise bin yıldan daha fazla ayakta kalabilmiş bir orta çağ devletinin, bizans devleti’nin, geleneksel ya da öteki adı olarak kullanılmaktadır. oysaki bizans kroniklerinde görüleceği üzere byzantium, byzantion gibi daha lokal ve belirlenmiş bölge olan istanbul yarımadası için kullanılmıştır. kelimelerin her ikisi de bizans şeklinde türkçe’ye çevrilebilmektedir. by-zan-tian kelimesi ise yine isim halinde istanbul şehrinin eski adı karşılığında byzantion veya byzantine kelimelerine yaklaşık bir ifadesi vardır, aynı zamanda isim tamlaması olarak byzantine şeklinde bizans halkı anlamlarında kullanılabilir. böylece byzantine kelimesi eski bizans şehrinin yerlisi veya sakini, buzantinos ise bizans şehriyle alakalı, bizans imparatorluğu’nun karakteristik özelliklerinin unsurları gibi anlamlar ifade edebilmektedir.

  nitekim latince’de bizans halkı için kullanılan byzaceni, bizans sakinleri demek olan byzacene’den geldiği gibi byzacenus ise bizans’la alakalı olan anlamına gelmektedir. byzantiacus kelimesinin bizans devlet terimi, byzantii ve byzantini’ nin bizans halkları, byzantium veya byzantius’un trakya’da bir şehir, byzas’ın ise bizans’ın kurucusu anlamlarında olduğunu söyleyebiliriz. trakya’da bir şehir ismi olarak ayrıca bizanthe kelimesinin kullanıldığını biliyoruz. ayrıca bu kelime köküne akraba olan bir başka ifade de bisellium dur. bisellium bir şeref göstergesi olsun diye iki ayrı yere yapılan kuşatmayı veya roma’da sella curulis’e eşdeğer biçimde bir kişinin oturabileceği mekan anlamlarında kullanılır. biselliarius ise bisellium üzerinde oturma hakkı olan kimseyi; bisalliatus, bisellium’ un şereflileri anlamını ifade eder. bizans adı ailesinden şimdilik kullanacağımız son kelimeyse bezant’ tır. bezant kelimesi de bizanslı, bizans şehri; yuvarlak, çember gibi anlamlar içermektedir."
 • her fırsatta reddettiğimiz kültür mirasımız. o yüzden bizim olanı başkaları sahipleniyor, biz de habire havanda su debeleniyoruz.