şükela:  tümü | bugün
 • bkm (benim kitap merkezim) vermiş olduğu 6 iş ilanından kasiyerlik, satış elamanlığı, teknik elaman ilanlarında cinsiyet belirtmezken veya bay ve bayan eleman alıyoruz denirken, kıdemli insan kaynakları ve idari işler uzmanı pozisyonunda "bay adayların başvurularının işleme alınacağı" belirtiliyor.

  https://www.kariyer.net/…profile=1/#&fpi=85720&hc=t

  https://www.kariyer.net/…idari-isler-uzmani-2564731

  anayasa, birleşmiş milletler sözleşmeleri, yasalar, avrupa insan hakları sözleşmesi vs hiçbir şey cahil ve ön yargılı zihinleri değiştiremiyor malesef. kadınlar ve erkekler bir şekilde haksızlığa uğruyor, üzücü olan büyük firmaların utanmadan göstere göstere böyle şeyler yapabilmesi. ve bizim hukuk devletinde yaşadığımızı sanmamız. özellikle kadınlar kariyerli ve yönetici pozisyonlarında direk eleniyorlar. üzüldüm çünkü ilanla ilgilenen çok başarılı bir arkadaşım sanırım hep aynı yerde saymak zorunda kalacağım dedi, içim çok acıdı.

  anayasa:
  madde 10 - herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

  2. kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür

  iş kanunu:
  eşit davranma ilkesi

  madde 5.- iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.

  işveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.

  kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi: cedaw

  madde 11

  taraf devletler, istihdam alanında kadınlara karşı ayrımı önlemek ve kadın-erkek eşitliği esasına dayanarak eşit haklar sağlamak için özellikle aşağıda belirtilen konularda bütün uygun önlemleri alacaklardır:
  bütün insanların vazgeçiımez hakkı olan çalışma hakkı;
  istihdam konularında eşit seçim kıstaslarının uygulanması da dahil. erkeklerle eşit istihdam imkanlarına sahip olma hakkı;

  ilo 111 sayılı sözleşme

  madde 1

  bu sözleşme bakımından "ayırım" deyimi ;

  ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal inanç, ulusal veya sosyal menşe bakımından yapılan iş veya meslek edinmede veya edinilen iş veya meslekte tabi olunacak muamelede eşitliği yok edici veya bozucu etkisi olan her türlü ayrılık gözetme, ayrı tutma veya üstün tutmayı,

  tck:

  ayırımcılık

  madde 122 - (1) kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, (ek ibare: 5378 - 1.7.2005 / m.41) "özürlülük," siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak;

  siparişleri günlerce hazırlayamayan, tedarik ediliyor deyip beklettikten sonra temin edilemedi diyen, muhtemelen stokta olmayan kitapları var gösteren bir firmadan pek fazla bir şey beklememek lazım zaten. ama biliyoruz ki bunu yapan tek firma bkm kitap değil