şükela:  tümü | bugün
  • bizans imparatoru i.lekapenos döneminde (944) myrelaion manastırı kilisesi olarak yaptırılmıştır.haç planlı bir kilisedir.xv.y.y.’da camiye dönüştürülmüştür.diğer adı da mesih paşa camisidir.
  • ıı.bayezıd döneminde sadrazam mesih ali paşa tarafından camiye çevrilmiş yapı.
  • alt bölümdeki mezar odasında üstü sıvayla kapatılmış ama kısmen gözüken meryem ana resmi insanı tüyler ürpertecek bir halet-i ruhiyeye sokar. camiinin imamının anlattığına göre yine bu bölümde malkoçoğlu filmlerinden birinin sahnesi çekilmiştir.
  • 10. yüzyılda yapılmış bir orta bizans dönemi eseridir. laleli tramvay istasyonunun hemen aşağısında bulunur fakat biraz içeride kaldığından bu caminin pek bileni yoktur. döneminin mimari karakterine uygun olarak kırmızı tuğladan inşa edilmiştir.

    camiye tahvil edilmeden önce eserin adı myrelaion olup kelimenin anlamı mür diyarıdır. (mür kokulu ve reçineli bir bitkidir). esere adını veren mesih ali paşa ise bizansın son hanedanı paleologlara mensup olup, fetihten sonra osmanlı tarafından devşirilen ve 1499-1501 arasında sadrazamlık yapmış bir zattır.
  • günümüzde bodrum camii olarak bilinen ve kapalı yunan haçı planlı kilise tipinin tipik bir örneği olan myrelaion kilisesi, 920 civarında bizans imparatoru birinci romanos lekapenos'un ikametgâhına bitişik bir saray şapeli olarak inşa edilmiş olup camiye dönüştürüldüğünde akla gelen ismin bodrum olmasının nedeni, imparatorun sarayıyla aynı yükseklikte olması için kilisenin yüksek bir temel üzerine inşa edilmesi ve bu geniş alan sayesinde alt katın, üst katla aynı plana sahip olmasından kaynaklanıyor.

    nitekim söz konusu bodrum kat, imparatorun ölümünden sonra hem kendisine hem de ailesine mezar şapeli olacaktır ki esasında romanos'a gelinceye kadar bütün bizans imparatorları geleneksel olarak havariyyun kilisesi'ne gömülmekteydiler. fakat havariyyun kilisesine asıl darbeyi indiren fatih olmuş ve yıktırıp üstüne fatih camiini yaptırmış.
hesabın var mı? giriş yap