şükela:  tümü | bugün
 • tam adı anicius manlius severinus boethius olan filozof.
 • skolastik dönemin önde gelen filozoflarından boethius, aslında düşünce olarak patristik döneme daha yakındır. soylu bir aileden gelen boethius, romalıdır. tarihe din şehidi olarak da geçse, bir dönem, din düşmanı ilan edilmiştir. bunun nedeni, doğu(bizans) ve batı(roma) kiliselerini birleştirmek isteyen albinus'un theodoricus'a suikast düzenleyeceği düşünülmüş, boethius'un da yakın arkadaşı olan albinus'a yardım edeceği sanılmıştır. bu sebeple boethius yaşamının bir dönemini zindanda geçirmiştir. temel eserlerinden biri olan felsefenin tesellisi'ni de zindandayken yazmıştır. felsefenin tesellisi'ne göre felsefe, kadın kılığına girerek boethius'un zindanına kadar gelmiştir. ona, suçlu sayılması karşısında yılmamasını, hakikate, ortaçağ terminolojisine göre tanrıya, ulaşmak için çabalamasını öğütlemiştir. bunların yanında aristoteles'in ve öklid'in eserlerini latinceye çevirmiş, aristoteles'in kategoriler'ine giriş yazmıştır. sahneye çıkmaktaki asıl amacı ise aristoteles'i ve platon'u uzlaştırmak olmuştur. ancak buna zamanı yetmemiştir. tanrısal öngörü ve özgür irade karşılaştırması da yapan boethius, ontolojik tanrı kanıtlamalarında bulunmuştur. ona göre zamanın dışında olan tanrı, olmuşu, olanı ve olacak olanı aynı anda görmekle birlikte önceden görememektedir. insan, tanrının istediğini yaptığı sürece özgürdür, diyen boethius, yalnızca oluş ve bozuluşa tabi olanların zamanda olduğunu da eklemiştir.
 • m.s 480 yılında roma'da doğan ve ilk hristiyan eğitimini aldıktan sonra atina'ya giden, skolastiğin ilk öncüsü ve romalıların sonuncusu bir ortaçağ filozofudur. "felsefenin tesellisi üzerine" adlı bir çalışma yapmış; aristoteles ve platon'un birçok yapıtını latinceye çevirmiştir. ayrıca birçok tanrıbilim araştırmaları yaparak yayınlamıştır. antik yunan ve latin dünyası arasında köprü görevi gören boethius, platon ve aristoteles felsefelerinin bir sentezini yaparak orta yolu bulmaya çalışmıştır. aristoteles'in mantığını çok iyi bilen boethius, mantığı hem felsefenin bir alt disiplini hem de felsefe yapmanın bir aracı olarak görmüştür. aynı zamanda, tanrı zaman dışıdır, sonsuzluktur ve tanrı dışındaki her şey zamana tabidir diyerek tanrı'yı en yetkin varlık olarak açıklamasıyla da ünlüdür. buna göre tanrı bizim yaşadığımız zamandan farklı bir sonsuzlukta ve birlikte (bütünlükte) vardır. "o", bizim yaptıklarımızı, yapıyor olduklarımızı ve yapacaklarımızı bir ve bütün olarak görür yani geçmiş, şimdi ve gelecek onun için tek bir şimdiden ibaret olup; bizim yaptıklarımızı bilecektir ama gene de özgür irademizle yapacaklarımıza biz karar veririz demiştir.
 • hapisanede idam gününü beklerken kalan günlerinde felsefe kitabı yazan son romalı filozoflardan birisidir. 475-525 yılları arasında yaşamıştır. kitabın adı için (bkz: felsefenintesellisi)
  ortaçağın en çok satan kitaplarından biri olacaktır kendisi. kitap boyunca felsefe(hücresindeki kadın olarak kişileştirilmiştir.), boethius'a aslında bildiği şeyleri hatırlatır. bu durum platondan beri gelen bir fikirdir, çünkü platon tüm öğrenmenin daha önceden sahip olduğumuz ideaların anımsanması olduğuna inanıyordu. aslında hiçbir zaman yeni bir şey öğrenmiyorduk kendisine göre.
  boethius insanın özgür iradesi üzerine de kafa yormuş, sorular sormuştur, paradokslar oluşturmuştur; felsefenin(kadının) de bunlara cevapları vardır.
 • hücresinde idamını beklerken felsefe tarihinin önemli kitaplarından birini, felsefenin tesellisini (the consolation of philosophy) yazmıştır. okuyana güç, kuvvet verir.
 • ölümüyle ilgili detayları okuyunca kanımı donduran romalı ortaçağ filozofudur. felsefe'nin tesellisi adlı eseri çiğdem hoca* tarafından latince aslından dilimize çevirilmiştir.
 • ingiliz dili ve edebiyatında okuyanların iyi tanıdığı filozoftur.
  felsefenin tesellisi inanılmaz bir eserdir ve insana şimdilerde böyle bir beynin neden çıkmadığını sorgulatır.
 • büyük işkenceler çekerek acılar içinde ölmüştür. alnına geçirilen bir sicim gözleri yuvalarından fırlayana dek gerilmiş ve o durumda kalın bir sopayla ölünceye dek dövülmüştür. siyaset kumardır işte.
 • boğdurulmadan önce hücresinde yazdığı kitapla (bkz: felsefenin tesellisi) inanılmaz bir işe imza atmış ortaçağ filozofu. sen adamın çocuğunu yetiştirmek için hoca ol, sonra o çocuk büyüyünce bana süikast girişiminde bulunacak diye seni idama mahkum etsin, hem de müthiş acılar içinde. bir de otup işkencede idamı beklerken muazzam bir eser bırak insanlığa.

  dünyanın az çok yaşanılabilir bir yer olmasında katkısını anlamak için kitabını okuyun lütfen. saygıyla selam ederim büyük adam anicius manlius severinus boethius

  "hiçbir şey kendi içinde kötü değildir; her şey onun hakkında nasıl düşündüğünüze bağlıdır. mutluluk, dünyanın değil, aklın bir durumudur."
hesabın var mı? giriş yap