şükela:  tümü | bugün
 • boğaziçi üniversitesi ingilizce yeterlilik sinavi anlamına gelir. giriş kısmında copy-paste yapılıp gerekirse sınavla ilgili yorumlar ilerleyen kısımda anlatılacaktır.
  içerik

  boğaziçi üniversitesi ingilizce yeterlilik sınavı 3 bölümden oluşur: duyduğunu anlama, okuduğunu anlama ve yazılı ifade.

  duyduğunu anlama bölümü, seçici dinleme ve ayrıntılı dinleme olarak ikiye ayrılır. dinleme metinleri bir öğretim görevlisi tarafından bir kez okunur. seçici dinleme bölümünde öğrenciler konuşma başlamadan önce soruları 3 dakika süreyle incelerler ve sorulara konuşma esnasında cevap verirler. konuşma sona erdiğinde öğrencilere cevaplarını kontrol etmeleri için 3 dakika daha süre tanınır. ayrıntılı dinleme bölümünde öğrenciler soruları daha önceden görmezler. konuşmacıyı dinlerken boş bir sayfaya not alırlar. öğrencilere konuşmadaki ana fikirleri not almaları tavsiye edilir. konuşmayı takiben notlarını kullanarak soruları cevaplamaları için 15 dakika süre tanınır.

  okuduğunu anlama bölümü ikiye ayrılır. ilk bölüm arayarak okuma'dır. bu bölümde öğrenciler önce soruları okurlar ve daha sonra gerekli bilgiyi metin içinde bulurlar. soruları cevaplamak için o bölümü ayrıntılı bir şekilde okurlar. arayarak okuma bölümü 8-10 sorudan oluşur. bu bölüm toplam 20 dakika sürer. ikinci bölüm olan ayrıntılı okuma bölümünde öğrencilerin metni dikkatle okuyup sorulara cevap vermeleri beklenir. ayrıntılı okuma bölümü 8-9 sorudan oluşur. bu bölümün süresi 30 dakikadır. her iki okuduğunu anlama bölümünde de sorular metindeki bilgi sırasındadır.

  yazılı ifade bölümünde öğrencilerin iki farklı konu üzerine iki kompozisyon (her biri yaklaşık 250 kelime) yazmaları gerekir. kompozisyonlardan birinde öğrencilere verilen yardımcı fikirlerin yanı sıra, konu ile ilgili bir şema / grafik / tablo da verilmektedir. ancak öğrenci bu ek bilgiyi kompozisyonunda kullanmak zorunda değildir. ikinci kompozisyonda öğrencilerin verilen yardımcı fikirleri isterlerse kullanarak belli bir konu üzerine yazmaları beklenir. her bir kompozisyon için ayrılan süre 40 dakika olup öğrenciler diledikleri konudan başlayabilirler. değerlendirme aşamasında yetkin bir akademik ingilizce ve düşüncelerin uyumlu bir biçimde ifadesi esas alınır.

  geçme notu

  sınavı geçmek için öğrencinin toplam 60 ("c"'ye eşdeğer) ya da üzeri bir not alması gerekir. sınavın yazılı ifade bölümünden geçer not alamayan öğrenci sınavın tümünde başarısız sayılır. sınav sonuçları harflerle ifade edilir. a, b ve c geçer notlardır. f1, f2, f3 ve f4 başarısız notlardır.

  sinav değerlendirme işlemi

  ingilizce yeterlilik sınavının değerlendirmeleri tüm öğretim elemanları tarafından okulda yapılır. duyduğunu anlama ve okuduğunu anlama bölümleri aynı yöntemle düzeltilir: sınav kağıdını ilk değerlendiren öğretim elemanı notları bir not çizelgesine yazar. ikinci değerlendirmeci ayrı bir not çizelgesi doldurur. üçüncü değerlendirmeci her iki sınav not çizelgesini karşılaştırarak notu kesinleştirir. yazma bölümünde her öğrencinin birinci kompozisyonu iki ayrı öğretim elemanı tarafından okunur ve notları ayrı not çizelgelerine yazılır. ikinci kompozisyon da aynı şekilde değerlendirilir. iki okuyucunun verdikleri notlar arasında çok büyük farklılık varsa bu durum anında saptanıp düzeltilir. diğer bir deyişle bir öğrencinin sınav kağıdı:

  seçici dinleme bölümü 3 öğretim elemanı
  ayrıntılı dinleme bölümü 3 öğretim elemanı
  arayarak okuma bölümü 3 öğretim elemanı
  ayrıntılı okuma bölümü 3 öğretim elemanı
  yazılı ifade bölümü 4 öğretim elemanı

  olmak üzere toplam 16 öğretim elemanı tarafından değerlendirilmiş olur.

  şunu önemle belirtmek gerekir ki, tarafsız bir değerlendirme sağlamak için sınav kağıtlarının üzerine sadece öğrencinin numarası ile isim ve soyadının baş harfleri yazılmaktadır. aynı amaçla, sınav okuma işlemi sırasında hiçbir öğretim elemanı diğerinin not çizelgesini göremez.

  buept notlama sisteminde, aynı soru içindeki bölümlerin birbirleriyle ilişkili olduğu durumlar dışında kısmi not verilir.

  sinavin yeniden değerlendirilmesi

  tüm notlar hesaplandıktan sonra, geçemeyip sınırda kalan öğrencilerin kağıtları tekrar okunur ve not çizelgesindeki notları kontrol edilerek kesin sonuç yazılır. böylece, söz konusu durumdaki öğrencilerin sınav kağıtları

  seçici dinleme bölümü 1 öğretim elemanı
  ayrıntılı dinleme bölümü 1 öğretim elemanı
  arayarak okuma bölümü 1 öğretim elemanı
  ayrıntılı okuma bölümü 1 öğretim elemanı
  yazılı ifade bölümü 2 öğretim elemanı

  olmak üzere toplam 6 öğretim elemanı tarafından tekrar değerlendirilir. özetle, tüm değerlendirmelerin sonunda başarısız olup sınırda kalan bir öğrencinin sınav kağıdı 22 öğretim elemanı tarafından okunmuş olur.
 • bu sınav yılda en az 2 kere ya da ihtiyaç duyulduğu her anda yapılmakta olup bir öğrencinin bounda okuyabilmek için gerekli olan ingilizce altyapısının olup olmadığını test eder. benzerlerinden en büyük farkı gereksiz test tipi sorularla uğraşmadan hayatta bize lazım olabilecek şeyleri ölçmesidir. gerek dinleme bölümlerinin ders ortamındaki dinleme ortamına uygunluğu, gerek yazılı metinlerin herhangi bir kaynaktan çalışırken karşımıza çıkabilecek metinlerle aynı zorlukta olması ve yazılı ifade bölümünde akademik yazma yeteneklerinin test edilmesiyle gerçek bir sınav olma özelliğini korur.
  zorluk olarak ise toefl (550 puan)+“writing” (en az 4.5) puan, bilgisayarlı toefl (en az 213 puan)+“writing” (en az 4.5) puan veya elts (en az 7 puan) sınavlarından alınan notları karşılamaktadır.
 • önümüzdeki sınav dönemi 20 ocak 2003 olduğundan ingilizcesi iyi olan arkadaşlara panik yapmamaları ama ingilizcesini güncel tutmayan ve kullanmayan kesimin ise panik yapması gerektiği hatırlatılır. aksi taktirde hayatınızın güzel yıllarından biri daha hazırlık sınıflarında geçecek sizi sinir edecektir.
  dönem ortası ne alaka gibi tepki veren arkadaşlara ise yatay-dikey geçiş gibi imkanlarla (asıl amacım olan) yüksek lisans başvurularının dönem arasında da olduğu hatırlatılır.
 • bu test, konuşma bilgisini ölçmez. 4 yıl boğaziçi'nde okuyup ingilizce konuşamadan mezun olabilirsiniz.
 • işletme, iktisat bölümü öğrencilerinin mümkünse a , b falan gibi yüksek notla değil, c ile geçip humanity gibi kastıran bir ders yerine advanced english almalarını sağlayabilecek sınav.
 • zor bela bogaziçi universitesini kazanmış bireylere uzun süreler sadece yadyoke gidip gelme ile cezalandıran kalleş test.

  boğaziçi efsanelerinde "13 kez giren varmış bu sınava bilader" ile yerini almıştır.

  (bkz: oha yani)
 • vaktiyle iki kez girip çaktığım, nihayetinde hocamın tavsiyesine uyup 2 kadeh şarap atarak girince verdiğim uzun, kasıntı, hele de listening bölümünde telaşa kapıldığınız anda devamı için artık boşuna uğraşmamanız gereken sınav.
 • buept iken buyes oldu kısaltması.(ne ilginç)
 • yaklaşık 3,5 saat süren, içinde bi yarım saat kadar ara verilen, hazırlık öğrencilerinin yadyokta biriktiği zamanlarda "geçsinler de kurtulalım, çok kalabalık oldu burası" diye kolaylaştırılan, ama diğer zamanlarda kol gibi giren sınav.
 • sıkıcı, kasıntı, zor ve ömür törpüsü bir sınav.
  ayrıca istenen "akademik yetkinliğe sahip ingilizce" zaten 4 senelik öğrenim hayatı boyunca edinilebilecek birşeydir, zira pek çok kişi için "derse girip de anlamama" sözkonusu olmayacaktır.