şükela:  tümü | bugün soru sor
 • yeni ortaya çıkan istinaf mahkemesi türü. bakalim davalarin sonuclanmasini hizlandiracak mi yoksa daha da yavaslatacak mı?
 • (bkz: #5856575)
 • ülkemiz adli yargı sisteminde önümüzdeki yıllarda uygulanmaya başlayacak olan istinaf kanun yolunda, istinaf incelemesini yapacak kanun yolu mahkemeleridir.
 • ülkemizde çıkarılan bir çok yasa gibi, bu mahkemelerin kuruluşunu düzenleyen 5235 sayılı yasa da bence göç yolda düzelir mantığı ile hazırlanmıştır.. bana göre bunun bir çok sebebi var.. en başta bu kurulacak olan mahkemelerin sayısına bakarsak az çok fikir sahibi olabiliriz.. sadece 9 ilde kurulacaktır bu mahkemelerden.. peki diğer illerin durumu ne olacak? ne olacağı var mı, taşımalı eğitimle büyüyen bir neslin çocuklarıyız, adaleti de taşımalı yapabiliriz öyle değil mi? yaparız yaparız şüpheniz olmasın.. hem ceza yargılaması açısından taşımalı adalet amma da süper olur.. düşünsene konya'dan antalya'ya keşfe gidiyorsun, mahkeme heyetini de yanına alıp.. bu vesileyle tatil de yapmış olursun.. maddi gerçeğe ulaşmaksa kimin umrunda.. istinabe mi dedi birisi.. haaa evet istinabe.. pardon ben onu unutmuşum.. hatta arupa insan hakları mahkemesi'nin istinabeye ilişkin verdiği kararları da unutmuşum.. doğru ya, istinabe ile dinlenen tanık ifadeleri aihm tarafından adil yargılanma ilkesine aykırı değildi ya da aykırıydı da ben yanlış biliyordum..
 • adalet bakanlığı'nın resmi sitesinde, 22.05.2007 tarihinde kurulacagını ve görev bölgelerini ilan ettiğidir.

  duyuru

  bilindiği üzere; 5235 sayılı adlî yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkileri hakkında kanun’un 25 inci maddesi uyarınca bölge adliye mahkemelerinin, bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen yerlerde, hâkimler ve savcılar yüksek kurulu’nun olumlu görüşü alınarak adalet bakanlığı’nca kurulacağı, yargı çevrelerinin belirlenmesine, değiştirilmesine veya bu mahkemelerin kaldırılmasına adalet bakanlığı’nın önerisi üzerine hâkimler ve savcılar yüksek kurulu’nca karar verileceği belirtilmiştir.
  buna göre; hâkimler ve savcılar yüksek kurulu’nun olumlu görüşü alınarak 18.05.2007 tarihli bakanlık olur’u ile,
  istanbul, bursa, izmir, ankara, konya, samsun, adana, erzurum ve diyarbakır’da bölge adliye mahkemelerinin kurulmasına ve anılan mahallerden,
  istanbul bölge adliye mahkemesi’nin 19 adet ceza ve 17 adet hukuk dairesinden,
  bursa bölge adliye mahkemesi’nin 8 adet ceza ve 6 adet hukuk dairesinden,
  izmir bölge adliye mahkemesi’nin 18 adet ceza ve 10 adet hukuk dairesinden,
  ankara bölge adliye mahkemesi’nin 16 adet ceza ve 12 adet hukuk dairesinden,
  konya bölge adliye mahkemesi’nin 10 adet ceza ve 6 adet hukuk dairesinden,
  samsun bölge adliye mahkemesi’nin 8 adet ceza ve 6 adet hukuk dairesinden,
  adana bölge adliye mahkemesi’nin 16 adet ceza ve 13 adet hukuk dairesinden,
  erzurum bölge adliye mahkemesi’nin 4 adet ceza ve 3 adet hukuk dairesinden,
  diyarbakır bölge adliye mahkemesi’nin 10 adet ceza ve 4 adet hukuk dairesinden oluşmasına karar verilmiştir.
  hakimler ve savcılar yüksek kurulu’nun 17.05.2007 tarih ve 206 sayılı kararı ile de;
  i- istanbul bam yargı çevresi;
  1-istanbul
  2-kırklareli,
  3-edirne,
  4-tekirdağ,
  5-kocaeli,
  6-sakarya
  7-düzce,
  ii-bursa bam yargı çevresi;
  1-bursa,
  2-çanakkale,
  3-balıkesir,
  4-kütahya,
  5-bilecik
  6-yalova,
  iii- izmir bam yargı çevresi;
  1-izmir,
  2-manisa,
  3-uşak,
  4-aydın,
  5-denizli,
  6-muğla,
  iv-konya bam yargı çevresi;
  1-konya,
  2-afyonkarahisar,
  3-isparta,
  4-burdur,
  5-antalya,
  6-aksaray
  7-karaman,
  v-adana bam yargı çevresi;
  1-adana,
  2-mersin,
  3-niğde,
  4-kayseri,
  5-hatay,
  6-osmaniye,
  7-kahramanmaraş,
  8-adıyaman,
  9-gaziantep,
  10-malatya
  11-kilis,
  vi-ankara bam yargı çevresi;
  1-ankara,
  2-eskişehir,
  3-bolu,
  4-zonguldak,
  5-karabük,
  6-bartın,
  7-kastamonu,
  8-çankırı,
  9-çorum,
  10-kırıkkale,
  11-kırşehir,
  12-nevşehir,
  13-yozgat,
  vii-samsun bam yargı çevresi;
  1-samsun,
  2-sinop,
  3-amasya,
  4-tokat,
  5-sivas,
  6-ordu,
  7-giresun,
  8-gümüşhane,
  9-trabzon,
  10-rize,
  11-artvin,
  viii-erzurum bam yargı çevresi;
  1-erzurum,
  2-erzincan,
  3-bingöl,
  4-muş,
  5-ağrı,
  6-iğdır,
  7-kars,
  8-ardahan,
  9-bayburt,
  ix-diyarbakır bam yargı çevresi;
  1-diyarbakır,
  2-elazığ,
  3-tunceli,
  4-şanlıurfa,
  5-mardin,
  6-batman,
  7-siirt,
  8-bitlis,
  9-van,
  10-şırnak,
  11-hakkari,
  illerinin mülki hudutlarını kapsayacak şekilde belirlenmiştir.
  türkiye genelinde görev yapan hakim, cumhuriyet savcısı ve yardımcı personel sayısının, hem ilk derece adliye mahkemelerinin hem de bölge adliye mahkemelerinin ihtiyacına cevap veremeyeceğinin anlaşılması ve 5235 sayılı kanunun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen ve bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç iki yıl içinde bölge adliye mahkemeleri için tamamlanması zorunlu olan bina, araç ve gereçlerin halen daha sağlanamamış olması nedeniyle; bölge adliye mahkemelerinin tüm yurtta göreve başlayacakları tarihin belirlenmesi hususunun 5235 sayılı kanunun geçici 3 üncü maddesinde öngörülen koşulların tamamlanmasından sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir.
  bu itibarla; anılan maddede yer alan eksiklikler giderildiğinde bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi hususu ile türkiye genelinde ihtiyaca göre yeni bölge adliye mahkemelerinin kurulması ve yargı alanlarının buna göre belirlenmesi hususları yeniden değerlendirilerek ileride ayrıca duyurulacaktır.

  bu da bugunden bir haber: http://www.haber50.com/…n-temeli-atildi-450874h.htm

  nisan 2005'te bunlar kurulacak diye yasa cıkarıyorsun, bu mahkemeler en geç 2 yıl içinde kurulacak ve işler hale gelecek diyorsun, ama bunlar çalışır hale gelene kadar bambaşka bir humk yürürlüğe girdi ona hiç değinmiyorum bile, nisan 2007'de bunları ve görev bölgelerini acıklıyorsun, mayıs 2011'de bırakın işler hale getirmeyi daha binasının temelini yeni atıyorsun. ama temeli mayısta atılan ve çalışmayan mahkemeye başsavcısını atamayı da ihmal etmiyorsun: http://www.hsyk.gov.tr/…/subat/bolgemahkemeleri.pdf
  gerçekten büyüksün, bambaşkasın türkiyem!
 • ilk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü halinde, itiraz üzerine verilecek, miktar veya değeri 1.500-tl'yi geçen davalara dair kararlara karşı başvurulacak olan mercidir.

  ayrıca adli yargı ilk derece mahkemesi olarak yargı çevresi içerisindeki adli yargı ilk derece mahkemesi hakimleri aleyhinde açılacak tazminat davalarına bakmak, yargı çevresi içerisinde bulunan adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek, yargı çevresindeki yetkili adli yargı ilk derece hukuk mahkemesinin bir davaya bakmasına fiili veya hukuki bir engel çıktığı veya iki mahkemenin yargı sınırları kapsamının belirlenmesinde tereddüt edildiği takdirde, o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir hukuk mahkemesine nakline veya yetkili mahkemenin tayinine karar vermek ile de görevlidir.

  ceza daireleri de, adli yargı ilk derece ceza mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak başvuruları inceleyip karara bağlamak, yargı çevresi içerisinde bulunan adli yargı ilk derece ceza mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek, yargı çevresindeki adli yargı ilk derece ceza mahkemeleri hakimlerinin davayı görmeye hukuki veya fiili engellerinin çıkması halinde, o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir adli yargı ilk derece ceza mahkemesine nakli hakkında karar vermekle görevlidir.
 • yok arkadaş açmıyorlar bunları ama ben yine de pazartesi sınavına giriyorum 4 senedir dersini dinliyorum vesaire.
  neler neler yapıldı, nelere nelere sıra geldi ama bir bunlar açılamadı bir bunlar açılamadı bir bunlara sıra gelemedi..
  bari açıldıklarında işler bi sistem oluşturulsa derdim de final haftası öncesi fazla optimist olamıyorum.
 • temmuz 2016'da faaliyete geçeceği kararlaştırılan mahkemelerdir. 2007'den beri ha açıldı ha açılacak aha açtık bak birazdan açıyoruz diye diye açılması dokuz yılı bulmuştur. bazı hukuk çevrelerinde ise açılmayacağına, erteleneceğine dair bir kanı hakim.

  bana da öyle geliyo ki temmuz 2016'da da açılması ertelenecektir.

  edit: tarihler.

  ekleme: ayrıca istinaf mahkemeleri de denen bu mahkemeler birer içtihat mahkemesi görevi de görecektir. o yüzden kanunda yer alırken uygulamada olmamaları hem doktrine hem yargıtaya boşu boşuna iş çıkarmaktadır.
 • bir kurulsa da yargıtay rahatlasa dediğim mahkemelerdir; son yıllarda yargıtaydan dosya dönüş hızı çok yavaşladı, daire sayısını artırmak da çözüm olmadı.

  20/07/2016 tarihi itibariyle göreve başlayacaklarmış deniyor

  http://www.yargininnabzi.com/…i-aciklandi-6187.html