şükela:  tümü | bugün
 • eski türkçe'de kurt=börü*.
 • (börü) eski türklerin söylemeye korktukları hayvan adlarından biridir. yerine kurt, canavar vs derler.
 • anlamı unutulsa da çukurovada hala yaşayan sözcüktür.

  örnek:

  kapıyı ört de börü(kurt), böcü(domuz) girmesin.

  gerçek anlamı bahçe kapısını ört de yaban domuzu, kurt bahçeye girmesin olsa da şimdiki kullanımı evin kapısını ört de haşarat eve girmesin anlamındadır.
 • türkmenlerde kurt (gurt), börü ve möcek aynı anlamda kullanılır. ayrıca hunlarda askeri rütbe. hakanın en sadık ve en savaşkan birliğine/askerlerine börü denirdi. yeni savaşçılar ise kartal yada bürgüt diye adlandırılırdı
 • kurt manasına gelmektedir ancak hayvan olan kurt için değil kutsal bir varlık olduğu kabul edilen kurt için kullanılan bir kelimedir. tabi ki zamanında böyle kullanılmış. günümüzde ne boz kır kaldı ne boz kurt ne de börü.
 • -lce. tamam tamam gidiyorum cidden.
 • (bkz: boerue)
 • oğlumuz olursa vereceğimiz isimdir.
 • eski türkler inanç gereği korktukları nesne ya da yaratığın yerine onu ufaltacak ve olduğunca anımsatmayacak isimler kullanmışlardır. börü yerine kurt demek de bu eylem şekillerinden bir tanesidir. kurt bugün kullanıldığı yaygın anlamının aksine eski türklerde de toprakta gezen, solucan biçimli hayvanın ta kendisidir. börü, köyleri vb. basmasın diye ismi anılmaz yerine kurt denirmiş.

  bugün aynı davranış şekli cin yerine üç harfli demekte görülebilir. kaldı ki arapçanın içerisinde cin sözü iki nunlu olarak muzaaf* kullanılır (cinn) yani üç harfli değil dört harflidir :)

  düzeltme: bozkurt eski türklerde ne kadar kutsal ise dağ keçisi de dik kayalıklara tırmanabildiği ve çok yukarılarda görülebildiği için o kadar kutsaldır. kartal gibi. bugünkü lümpen milliyetçiler pek bilmez.

  *: muzaaf: arapça kelimelerdeki üçlü (sülasi : üçlü anlamına gelir. teslis inancı kavramı bu 'üçlü' anlamına gelen 'sülasi' kelimesinden gelir.) sisteme göre var olan üç sesten ikisinin aynı ses olması durumu: medd [meded: yardım, el uzatma], cinn [mecnun kelimesi bu kökten gelir], zıdd, mess (temas'ın kökü olan kelime) gibi kelimeler muzaaf'tır.

hesabın var mı? giriş yap