şükela:  tümü | bugün sorunsallar (4)
 • yüce türk adaletimizin verdiği emsal karar. link

  her iki tarafın açtığı dava sonucunda, dava aile mahkemesinde çözülemeyince, yargıtay hukuk genel kurulunun verdiği ''adil'' karar.

  --- spoiler ---

  genel kurul kararında; boşanma ve ayrılık davalarında, tarafların kusur durumunun hiçbir şekilde tedbir nafakasının takdirine etkili bir unsur olmadığı hatırlatıldı. kararda şöyle denildi: "kusurlu eş yararına dahi, bu tedbirlerin alınması mümkündür. yine, her iki tarafın da gelirinin bulunması tedbir nafakası verilmesini engelleyici bir hal değildir. ancak eşlerin ekonomik güçlerinin birbirine yakın olması durumu söz konusu ise bu durumda geçici tedbir nafakası verme zorunluluğunun ortadan kalkacağı söylenebilir. bu ilkeler kapsamında somut olay değerlendirildiğinde, tarafların 20.02.2011 tarihinde evlendikleri, aralarındaki anlaşmazlıklar sebebiyle karşılıklı olarak boşanma davası açtıkları anlaşılmaktadır. yargılama sonunda ise davacı-karşı davalı erkeğin boşanmaya yol açan olaylarda bir kusurunun bulunmadığı, davalı-karşı davacı kadının ise başkası ile aşk ve gönül ilişkisi içerisine girdiği, bu sebeple tam kusurlu olduğu gerekçesiyle, erkeğin davasının kabulüyle tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. kadının davasının ise reddine karar verilmiştir. kararın temyizi üzerine mahkemenin boşanma ve kusur belirlemesine dair gerekçesi onanmak suretiyle kesinleşmiş, karar sadece tedbir nafakasına dair olarak bozulmuştur. mahkemenin direnme gerekçesinin aksine erkeğin gelirinin bulunmaması, kadının çalışıyor olması veya kusur durumu kadın yararına tedbir nafakası hükmedilmesine engel teşkil eden vakıalar değildir. hâl böyle olunca tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, hukuk genel kurulu'nca da benimsenen yargıtay 2. hukuk dairesi'nin bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. karar oy birliği ile bozulmuştur."
  --- spoiler ---

  düzeltme: boşanan koca işsizde olsa nafaka ödeyecek başlığına gönderin bari, diğer yazarın başlığı gündemin ilk sırasında. gerçi o başlıkta imla hatası var ama onuda bir zahmet düzeltir moderator arkadaş.
 • nafaka ödememek için kendisini işsiz gösteren , işten çıkan insanlar olduğu sürece bu tür kanun düzenlemeleri olacaktır. zaten mahkemeler nafaka miktarlarını belirlerken nafaka yükümlüsünün ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak miktarı makul düzeyden belirliyor. türk toplumu olarak kanunun arkasından dolaşmayı hayat düsturu edindiğimiz için yargı kararları da "düz hesap " çıkmaktadır. o yüzden gayet yerinde bir karardır.
 • bu nasıl bir adalettir aklım almıyor. hani kadın erkek eşitti?
  çocuk varsa tamam, doğrudur. çocuksuz boşanan taraflardan erkeğin nafaka vermesi, üstelik de başanma konusunda %100 haklı nedenleri olduğu halde nafakaya mecbur bıraklması adil gelmiyor bana.

  tanım: yüce türk mahkemesinden adil olmayan bir karar.
 • yerinde karardir. kadının hayatinin icine et, bosaninca da issiz gucsuz gez dolaş ve konu kapansin.. ne zeki insanlar var ya..
 • kastedilen nafaka türü için;
  (bkz: tedbir nafakası)

  edit hun: başlık başa..
 • boşanmayı yasaklayın olsun bitsin.

  tanım: ‘’erkekleri daha nasıl silkebiliriz’’ tarzında bir karar. 30’dan önce evlenmeyi düşünmüyordum, artık hiç düşünmüyorum.
 • yok artık. bu ülkede bu şartlar altında evlenmek tam aptallık artık.
 • bu devirde kadınlara güvenip evlenen erkek aklını peynir ekmekle yiyecek kadar cesurdur.

  ulan sadece düğün nişan masrafı için bile yıllarca borç harç ödüyor millet. bir de üstüne 1 2 yıl evli kalıp ömür boyu nafaka ödemek mi ?? yok dostum ailelerin ve devletin artık seks yapabilirsiniz izin verdik eylemi için bu kadar saçmalığa katlanılmaz.
 • bunun rahatlığını gören kadınlar iyice yüklenirler artık kocalarına