şükela:  tümü | bugün
 • ankara bosch servisinin buzdolabı tamirine gitmeden önce yaptığı sorgulamadır

  doktora yok çin'e mi gittin, yok iran'a gittin mi tarzı sorular sormuş

  ismail küçükkaya'nın programında da dinlemiştim haberini de yapmışlar.

  ilgili kaynak
 • doktorlar canını düşünüp istifa edince bir şey olmuyor da işçi kendini düşünüp soru sorunca mı rezalet oluyormuş.
 • firmanın çalışanının sağlığını gözetmek için karşısındakine sorular sorması, sorguya çektiği anlamına gelmez.
  tebrikler bosch...
 • (bkz: kendi olağan üstü halini ilan etmek).

  e adamlar yapmış işte.
 • bunu eleştiren adam, bizahmet kendisi gitsin doktorun evine girsin..

  bence hiç rezalet olmayan durum.. adam gerçekten risk grubunda. işçinin de iş güvenliği konusunda o ise gitmeme hakkı var.

  is güvenliği kanunu madde 13'un yorumlanması buna imkan tanıyor..

  --- spoiler ---

  madde 13
  çalışmaktan kaçınma hakkı
  (1) ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.

  (2) kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

  (3) çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.

  (4) iş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır.
  --- spoiler ---
 • dün bende sordum.

  not:bosh servisi değilim haha
 • helal olsun
 • neden “rezalet” anlamadım.
  kimsenin canı kimseden kıymetli değil.
  bulaşma riski gördüğü yerlere girmeme hakkına sahip herkes.
 • sorması haklı bir davranış da mesela market sahibi de servis elemanına "bir sürü eve girip çıkıyorsun. sen de risk grubundasın. alışveriş yapamazsın." derse ne olacak?
  topyekûn çözüm bulmak gerek, herkesin kendi ohal'i diye bir şey olamaz.
 • o zaman doktorlar da risk grubunun kralı olan hastalara bakmasınlar...