şükela:  tümü | bugün soru sor
  • osmanlı döneminde dersaadetin asayişinden sorumlu güvenlik güçleri. bir nevi king's landing'in golden cloakları.
  • padişah saraylarının has bahçelerinde ve bostanlarında, padişah kayıklarında çalışan ve mensupları acemi oğlanları arasından seçilen ocak.

    ocak, padişahın asi yeniçerilere karşı sırtını dayadığı, çeşitli isyanları bastırmakta kullandığı bir muhafız birliği halini aldı ve 17. yüzyılda güçlerinin zirvesine ulaştılar. 18. yüzyılda gerilemeye başladılar ve 19. yüzyılda yeniçerilerden sonra kaldırıldı.

    arşiv belgelerine göre bostancılar; kapıcıbaşılığa, müteferrikalığa, silahtarlığa, sipahiliğe ve kapıkulu piyadeliğine terfi ederlerdi. kapıkulu piyadeliğine çıkan bostancılar, mensubu haline geldiği piyade sınıfına göre toparabacı, sekban, cebeci, topçu ve korucu bölüğüne geçerlerdi.

    bostancı ocağı görevlileri ise; sarayda kethüdalık, kozbekçilik, hamlacılık, baltacılık etmişlerdir.