şükela:  tümü | bugün
 • entelektüel yönü umumiyetle daha iptidaî olan kişilerin, başkalarını sırf fiziksel özelliklerinden yola çıkarak, sığ normlar muvacehesinde kolaylıkla yargılaması ve bu durumu tenkit ve hicvetme maksatlı bir başlık…

  ***

  bir insanın boyu 17,6 desimetre olsa ne olur; daha uzun veya kısa olsa ne olur? kâinat genelini söz konusu etmek gerekmeksizin, dünyâ dahilinde bile ne kadar ehemmiyeti olan bir mesele?

  bilgi ve teknik/teknoloji devrinde; eskî mânâda mekânsal-fiziksel şartların aşıldığı, bütün insanlık medeniyetinin neredeyse tamamının anbean birbirinden haberdâr olduğu, birbiriyle etkileşim, iletişim hâlinde olduğu ve kas/fizik gücünün yerini bilgiye terkettiği; coğrafî ve siyasî sınırların muğlaklaştığı bu devirde ne kadar ebleh bir düşünce tarzı bu!?

  bu tarz başlıklar açmaktan ikrah ve istiğna etmiyor musunuz hâlâ?

  yeter.

  1,76 metre boya sahibim; önceden 110 kiloydum. sırf kasa, boya, fizik görünüme önem verenlere inat bütün kas ve yağ yığınımın önemli bir bölümünü erittim; 61 kilograma indim. arkadaşlar, dostlar, ey ahali; bakın ben hâlâ aynı benim. bedenin fizikî görünümüne haddinden fazla iltifat ediyorsunuz (yöneliyorsunuz); bu kadar önem vermeyin. asıl önem verip iltifat etmemiz gereken organımız beynimizdir. beyninizi geliştirin; düşüncelerinizi geliştirin; hayâllerinizi geliştirin ve yeni ufuklara/ötelere uzanın. rûmî’nin de dediği gibi insan düşünceden ibarettir, geri kalan et ve kemiktir; vesselâm…

  dipnot: madde başlığında virgül işareti kullanılamadığından 17,6 dm yerine 17+6/10 dm yazılmıştır.

  ilâve: kreatorkronos mahlaslı sözlük üyesine mahsus olarak, vesselâm yerine ‘sağlıcakla’ diyerek sözlerimi tamamlıyorum…*(şekle, biçime fazla takılmayın; mânâya odaklanın.)