şükela:  tümü | bugün
 • türk kimligi adlı eserin yazari.
  adı dolayısıyla önyargıyla bakılmasına karşın son derece nesnel bir gözle yazan, türklüğe ve türk kimliğine ilişkin yepyeni bakış açıları kazandıran emekli öğretim üyesi.
 • hacettepe üniversitesi'nde antropoloji hocalığı yapmıştır. çankaya köşkü'nde danışmanlık da yaptığı işlerin arasındadır. önemli eserlerinden biri türk kimliği'dir. işbu eser, türk ve kimlik kavramlarını feci ıskalayan ve iyice incelendiğinde kötü bir kitaptır.
 • kulturel kimlik ve kulturek kimlik krizi uzerine calisma yapan ve tahminimce turk islam sentezi edebiyatının destekcilerinden, odtu mimarlik'taki hocalardan murat guvenc in babası olan profesor.
 • hacettepe psikoloji öğretim üyesi gülden güvençin kayınpederi.
 • 80'lik bilimsel degerlerden biri...
  http://www.milliyet.com.tr/…9/11/siyaset/siy05.html
 • aşağıda alıntıladığım konuşmalarından açıkça anlaşılabileceği gibi türk - islam sentezini kayıp olarak gören erkek, baba, hoca ve panelisttir....bir de fenerbahçelidir....ama fb kimliği taşımıyormuş...

  "türk islam sentezinin tahlilini yaptığımızda, o baştaki türk'ün, bir yanıltıcı sıfat olduğu ortaya çıktı. çünkü o türk'ü kaldırdığınızda, altında bütün islam ideolojisi var. türk-islam sentezcilerine göre, kültürün değişmeyen bir özü vardır. ve bu öz dindir, yani islamdır. o da olsun diyebilirsiniz. dünyada, dini kimlikle, milli kimliği birleştirmiş toplumlar da vardır. fakat sıkıntımız şurda ki değerli arkadaşlarım, islam, dinle insan arasında bir ikinci kimliği kabul etmiyor. din vardır, bir de insan vardır. bunun arasında bir ulus varlığı, bir ulus bilinci sokulamaz. böyle olunca, tabii, türk-islam sentezi sadece bize 8-10 yıl kaybettiren bir deneme oldu. bunu yaşadık ve bunun sonuçlarını da yaşamaya devam ediyoruz. bu şimdi biraz daha açığa vuruldu, düpedüz, türkiye cumhuriyeti'nden, özellikle laik türkiye cumhuriyeti'nden vazgeçelim ve islam kimliğimize dönelim deniliyor. nasıl diyorlar, biz insanların yaptığı yasalara değil, tanrının yasalarına bağlıyız. bu sorunlar, kimlik sorunları. tabii, bunların büyük bir kısmının, göçle, göçebelerle, göçmenlikle ilgisini arkadaşlarım vurguladığı için, ben üzerinde durmayacağım.

  insan tek kimlikli bir varlık değil. eminim hanım arkadaşlarımın çantasında, erkeklerin portföyünde bir sürü kimlik var. banka kimliği, üniversite kimliği, kurum kimliği, meslek kimliği, dernek kimliği vs.vb. bu bireysel kimliklerdir. benim gibi fenerbahçeliler taşımasalar bile, o kimlik taşınabilir. kimse ona karışmaz. o da bizim kişisel tercihimizdir. ama ulusa geldiğimiz zaman, bir ulus varlığı haline geldiğimiz zaman, o ulus bizden belli bir kimlik bekliyor. ama bir dini kimliğimiz de olabilir. laik devlet bunu da kabul etmiştir. yani, insan, birden çok kimliğe sahip olabilir. sorunuz kendinize ben kimim diye. ben bir erkeğim, babayım, hocayım, emekliyim, panelistim. yani bir sürü kimlik çıkabilir. bunlar birbiriyle çelişik de olabilir, bağdaşık da olabilir. eğitimli insan olmak demek kimlik hıyerarşisini kabul edebilmek demek. yani, ille bunun teke indirgenmesi, bir dünya görüşüdür; ama sosyal ve kültürel realite belki teklikte değil, diyalektiktedir, çelişkilerdedir veya bunun yol açtığı çeşitlilik ve çoğulculuktadır. denge oradadır.

  bize en monolitik olarak gösterilmiş olan kültürel kurumlar ve değerler dahi, o kadar da monolitik ve tek değil. onun içerisinde mezhepler var, okullar var, akımlar var,yorumlar var ve var var var...teke indirgediğiniz zaman, dışlarsınız ve küçülürsünüz. insanı kucaklayabilmek için, çoğulculuktan başka yol yok gibi görünüyor. özetle, sorunun bir başka çözümü, bu çeşitliliği birarada tutabilmektir. biz birarada tutamayışımızın, yenilgilerimizin propagandasını çok fazla yaptık..."
 • kültürün abc'si adlı faydalı bir kitabı da vardır.
 • dünyayı kurtarmaya çalışırken ülser olmuşlardır kendileri. her derste birkaç fıkra anlatması bu yüzden olabilir. anlatımda görsel malzemeye önem verir. 'öğretmen, dersi sevdirendir' sözünün sahibi.
  ayrıca: http://www.bozkurtguvenc.com/
 • düz adam gibi geliyor bana. emre kongar'a benzetmek ikisine de haksızlık olmaz sanırım.
 • kültürün abc'si adlı kitabıyla okuduğumuz şeyler'de yerini almıştır.