şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: brucella)
 • bang hastalığı,malta humması.
  bruselloz, tüm dünyaya yayılmış olan bir zoonozdur. hastalığın ondülan ateşle karakterize olan akut ve kronik şekli vardır.brusella melitensis : malta humması etkeni : ana konağı keçi. brucella abortus: bang hastalığı etkeni: ana konağı sığır. brucella suis: ana konağı domuz.kontamine et, süt ya da peynirle bulasir.
  çok nadir olarak enfeksiyon cinsel yolla, vertikal olarak ya da kan transfüzyonu ile de bulaşabilir. en çok genç erişkinlerde görülür ve b. melitensis’e bagli vakalar en agir seyirlidir.
  aşiri terleme, yüksek ateş, üşüme, titreme, kas agrilari ve kiriklik ile birlikte gribe benzer semptomlar. ateş yineleyebilir (ondülan ateş)
  artrit ya da artralji, genellikle monoartiküler ve büyük eklem ve/ ya da siyatikle birlikte bel eklemlerini tutar. baş ağrısı, iritabilite, uykusuzluk görülür. menenjit, ensefalit ya da periferik nevrit,endokardit, miyokardit, perikardit, granülomatöz hepatit,epididimoorşit bronkopnömoni, plörezi.gibi komplikasyonları vardır.
 • bir hayvan hastalığı olmasına rağmen insanlarda da görülebilen bulaşıcı bir hastalık. tıp dilinde bruselloz olarak bilinen bu hastalığa akdeniz humması da denir. bu hastalığa brucella cinsinden, koklara benzeyen çomak şeklinde mikroplar sebep olur. keçi veya koyunlarda "brucella melitensis", sığırlarda "brucella abortus" ve domuzlarda "brucella suis" tiplerindeki mikroplar bulunur.

  bulaşması: vakaların çoğunda bulaşma deri ve mukoza yoluyla olur. solunum yoluyla da bulaşabilirler. hasta hayvanların, eti, sütü, sütünün ürünleri ile temas eden insanlara bu hastalık bulaşabilir. bu yüzden, hayvan yetiştiricileri, veterinerler, çobanlar, mezbahada çalışanlar, sütçüler, peynirciler bu hastalığa yakalananların çoğunluğunu meydana getirirler.

  belirtileri: bakteriler; dalağa, karaciğere, lenf bezlerine, kemik iliğine, salgı bezlerine, sinirlere yerleşirler. kuluçka süresi 5-21 gündür. yüksek olmayan, zaman zaman titreme şeklinde gelen ateş yapar. gece terleme ile ateş normale düşer. bu hastalığı uzun zaman çekenlerde ateş bazen yükselen, bazen alçalan fakat normale düşmeyen bir tablo gösterir. hasta çabuk yorulur ve terler. iştahsızlık ve buna bağlı olarak zayıflama görülür. tanıda, hastalık çoğu defa romatizma ile karıştırılır. bu hastalık, başka hastalıkların oluşmasına neden olabilir. laboratuvar tetkikleri ile tam tanısı mümkündür.

  tedavi: bulaşıcı hastalık olduğundan, sağlık kuruluşlarına haber verme mecburiyeti vardır. çeşitli antibiyotikler tedavide kullanılır.
 • özellikle eklem ağrıları ile kendini hissettiren, bakteriyel bir hastalık. kan ile teşhis edilebilmekte ve tedavisi de - tüm bakteriyel hastalıklarda olduğu gibi - antibiyotiklerle yapılmaktadır.

  antibiyotik tedavisi sırasında vücudun antibiyotiğe direnç kazanmaması için antibiyotik tedavisi kesinlikle yarım bırakılmamalıdır.

  ayrıca, vücudun antibiyotiğe nasıl tepki verdiğinin de sürekli gözlenmesi gerekir.
 • hayvansal gıdalardan uzak durmanızı gerektiren bir hastalık. eğer yeterli tedaviyi görmezseniz topallamaya başlayabilir ve ayağınızı kaybedebilirsiniz.
 • hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır. hasta hayvanlar özellikle sık düşük yapmalarıyla belirlenebilir. günümüzde gelişmiş ülkelerde oldukça az görülmesine rağmen ülkemizde hala yaygındır.veterinerlere, çobanlara, mezbaha çalılanlarına ahır tozlarından inhalasyon(solunum) yoluyla, konjuktiva(göz) ve deri yoluyla bulaşabilir. çiğ süt ve çiğ sütten yapılan süt ürünlerinin ve çiğ etin tüketilmesiyle gastrointestinal yolla da bulaşabilir.pastörize edilmemiş sütler kaynatılırak içilmelidir. üzerinde son kullanma tarihi olmayan taze köy peynirleri buzdolabında 2 ay tereyağlar ise 4 ay bekletikdikten sonra tüketilmelidir.bulaştıktan sonra 2-4 haftalık bir bekleme döneminden sonra belirtilerini göstermeye başlar. hastalığın en önemli belirtileri ateş, haksizlik ve geceleri pijamalarınızı dahi ıslatacak kadar terlemeye sebep olmasıdır. bu üç belirtiye özellikle eklemlerde ağrı ve güçsüzlüğün eşlik etmesi bize kuvvetle brusellozu düşündürür. karaciğer ve dalakta büyüme de belirtiler arasında bulunabilir. tam kan sayımında özellikle beyaz kürelerde düşüklük görülür. gastrointestinal(sindirim sistemi), solunum, göz, sinir sistemi, deri ve kalple ilgili komplikasyonlara sebep olabilir.ölüm sebebi genellikle kalp kasının tutulduğu endokardit sebebiyledir. kesin tanı kan kültüründe brusella bakterisinin üretilmesiyle konur. tedavide hastalığın tekrarının engellenmesi için en az iki antibiyotik kombine edilerek kullanılmalıdır. komplikasyonsuz hastalarda tedaviye 6 hafta komplikasyonsuz olgularda ise 9 aya kadar devam edilebilir.
 • etkeni intraselüler yerleşimlidir. dolayısıyla tedavisinde beta laktam grubu antibiyotikler kullanılmaz. doksisiklin ve streptomisin kombine edilir.
 • insanda (malta humması) ve bazı hayvan türlerinde (gevişgetirenler, nadiren etçillerle kümes hayvanları) görülen hastalık grubu. david bruce'nın bulduğu brucella adlı mikroplardan ileri gelir. bulaşma çoğu zaman gizli olur. türlere göre çeşitli organ veya dokulara yerleşir. bruccella melitensis özellikle akdeniz sahillerinde görülen ve dalgalı ateşle kendini belli eden bir hastalığa sebep olur. bu hastalık sığır ve davarda, genellikle gebeliğin üçüncü veya dördünce ayında düşüklere sebep olur. düşükler ertesi yıl seyrek görülür. kesin teşhis ancak laboratuvar muayenesi ile konabilir.

  hastalık insana süt veya süt ürünleriyle geçer. mikrobun hastalık yapma gücü özellikle de keçide uzun sürer. sığır ve davarın brucellosisi salgın olduğu çin sıkı ve zorunlu tedbilerin uygulanmasını gerektirir. bang tarafından tanımlanan bovis sığırlarda epizootik düşüklere sebep olduğu gibi insanda da hastalık yapar.
 • bruselloz tedavisinde makrolidler kullanılmaz.

  bruselloz tedavisinde kombine tedavi uygulanır.

  doksisiklin ve rifampisin kombinasyonu en sık kullanılır. kemik ve eklem tutulumunda doksisiklin ve streptomisin kullanılır.

  ayrıca doksisiklin ve siprofloksasin kombinasyonu da 6 hafta süreyle kullanılabilir.

  8 yaşından küçük çocuklarda rifampisin ve gentamisin veya rifampisin ile trimetoprim sulfametoksazol kombinasyonu tercih edilir.

  kronik olgularda standart tedavi ise bir immünmodülatör olan levamizol'dür.

  gebelerde ise rifampisin ve trimetoprim sulfametoksazol kombinasyonu kullanılır.

  nörobruselloz'da ise doksisiklin + rifampisin + seftriakson kombinasyonunu 3-6 ay süreyle kullanırız.

  osteoartiküler tutulumda (spondilit, sakroileit) 3-6 ay süreyle tedavi uygulanır.

hesabın var mı? giriş yap