şükela:  tümü | bugün
 • kanuni sultan süleyman döneminde avusturya - macaristan imparatorluğu ve almanya yla ciddi sorunlar yaşanmasına sebep olmuş şehir*. 1521 sırbistan seferi nde, 1526 mohaç savaşı nda, 1529 1. viyana kuşatması nda, 1532 alman seferi nde* ve hatta 1566 zigetvar seferi* nde adı sıkça geçer budin in. uzun süre batı seferlerinin en önemli sebeplerinden biri olmuş, almanya, osmanlı ve avusturya - macaristan imparatorluğu arasında bir türlü paylaşılamamıştır.
 • osmanli ile, bir zamanlari müslüman olan sehir..

  (bkz: endülüs)
 • ötme bülbül ötme yaz bahar oldu.
  bülbülün fgianı bagrımı deldi
  gül alıp satmanın zamanı geldi
  aldı nemçe bizim nazlı budin'i

  çeşmelerden abdest alınmaz oldu
  camilerde namaz kılınmaz oldu
  mamur olan yerler hep harap oldu
  aldı nemce bizim nazlı budini

  budin'in içinde uzun çarşısı
  orta yerde sultan ahmet camisi
  kabe suretine benzer yapısı
  aldın nemce bizim nazlı budin'i

  budin'in içinde serdar kızıyım
  anamın babamın iki gözüyüm
  kafeste besili kınalı kuzuyum
  aldı nemce bizim nazlı budin'i

  cephane tutustu aklımız şaştı
  selatin camiler yandı tutuştu
  hep sabi subyanlar ateşe düstü
  aldı nemçe bizim nazlı budin'i

  seshatlar içinde budin'dir başı
  kan ile yogrulmus topragı taşı
  çerkez alemdardır sehıtler bası
  aldı nemçe bizim nazlı budin'i

  kıble tarafından üç top atıldı
  perşembe gunuydu guneş tutuldu
  cuma gunuydu budin alındı
  aldı nemçe bizim nazlı budin'i
 • " .. bu din maneviyatsin muhafaza edilemez" *
 • budin'in düşüşünü cahit öztelli'nin kaleminden okuyalım:

  "osmanlı ordularının ikinci viyana bozgunundan sonra, batı dünyası, türklerin artık savaş gücünün bittiğini, daha doğrusu idaresizliğini anladı. türkleri avrupa’dan atma umutları arttı. avusturya, lehistan, rusya, venedik hükümetleri birleşerek türk sınırlarını geçtiler. on beş yıl uğraş oldu. türk orduları başka başka cephelerde savaşmak zorunda kaldı. bu yüzden arka arkaya başarısızlıklara uğruyordu. bu sırada, kanunî sultan süleyman tarafından alınan ve son son sınır kalelerimizden olan budin’i (macaristan’ın başşehri şimdiki budapeşte) düşman büyük kuvvetlerle sardı (17 haziran 1686). alaman imparatorluğunun doksan bin kişilik kuvvetine karşı budin kalesinde on altı bin türk eri vardı. bir haçlı seferini andıran düşman saldırışları karşısında türk savunması pek kahramanca oldu. yardıma gelen sadrazam süleyman paşa da bir başarı sağlayamadan geri çekildi. pek üstün düşman kuvvetleri karşısında kalenin elden çıkması kesindi. kale her yönden çok sıkı sarılmıştı.

  bu sırada; budin yakınlarında, tuna üzerinde bulunan kız adasında, aralarında kale komutanı abdurrahman abdi paşa’nın haremi de bulunan kadın ve çocukları belgrad’a göndermek üzere hazırlanmış 20 gemi düşman tarafından ele geçirilerek kadınların güzelce olanları düşman ordugâhında haraç mezat satıldı. günlerce süren savaşlar sonucunda, şehrin varoşu düşman eline geçti. temmuz ortalarında cephaneliğe rastlayan bir gülle, binlerce kantar ağırlığındaki barutu ateşleyip, kıral sarayı, ile kalenin büyük bir kısmını yıktı. buna rağmen teslim teklifine karşı çok kanlı çıkışlarla cevap verildi, büyük kayıplar verdirildi. sonunda, 2 eylül’de büyük bir saldırıştan sonra düşman toprakkale tarafından şehre girdi. sokaklarda boğaz boğaza çarpışmalardan sonra, türkler içkalede bâli paşa meydanına çekilip savaşa devam ettilerse de abdurrahman abdi paşa’nın şehit düşmesi üzerine müdafaa sona erdi. başsız kalan türklerden bir kısmı tuna yoluyla kaçmaya çalışırken, esirlerin öldürüldüğünü görenler umutsuz bir durumda geri dönerek silâha sarılıp tekrar uğraşa (mücadeleye) kalkışıyorlardı. budin yanıyor, ahalisi, kadın, çocuk ve ihtiyar ayırt edilmeden boğazlanıyordu. kırımdan kurtulanların sonu yürekler acısı olmuştu; yağmacılar tarafından çırılçıplak soyulan bu çaresizleraçlıktan ve soğuktan yok olup gittiler. ancak, ufak bir kısmı tuna’ya atılarak veya sallara binerek hayatını kurtarmıştı. budin felâketinin gönüllerdeki acısı, yüzyıllarca söylenen “aldı nemce bizim nazlı budin’i ” türküsünde sürüp gitti."

  kaynak: http://www.macaristan.org/
 • (bkz: cengaver koc)
 • (bkz: buda)
  (bkz: obuda)
  (bkz: peşte)
 • buda ve peşte'nin buda'sı.
 • ispanya'dan sınır dışı edilen ve osmanlı tarafından sahip çıkılan sefarad yahudilerinin bir kısmı balkanlara yerleştirildikten sonra budin'in osmanlı tarafından fethi ardından bazı gruplar bu şehre yerleştirilmiş ve mahalle kurmuşlar.