şükela:  tümü | bugün
 • kapitalizmde orta ve ustundeki gelir sinifindan olan kimse. sermaye sahipleri ve yedi ceddi.. fransizcadan turkceye gecmis kelimelerden biri.
 • çok eskiden "şehirli" demekti..
  aynı "medeni" kelimesinin araplarda şehirli anlamına geldiği gibi (medine'den türemiş)
 • mail egouplarından birisidir.
  (bkz: http://www.burjuva.net/)
 • "bourg"dan "bourgais", kentte yaşayan anlamında.
 • bir ulkenin kultur altyapisi icin gerekli olan sosyal grup, ulkemizde bulunmaz....
 • ortacag fransa'sindan bir kasaba ismi.
  burjuva kelimesinin anlami zamaninda bu kasabadan gelmish soylu olmayan fakat hirs yapip calisharak buyuk paralar kazanan ve bu madi olanaklari kendilerine yuksek bir statu saglama amachli kullanan kishileri tanimlamak ichin kullanılırdı, bu tanim araligi gunumuzde de degishmemishtir*.
 • feodalizmden kapitalizme geçişin ilk adımı değişimi yüklenecek bir burjuva sınıfı yaratmaktır. atatürk de bu nedenle şapka devrimi yapmış, sinemalarda, tiyatrolarda görünmüştür.
  ancak bir süre sonra bu amaç "her evde bir milyoner" e dönüşmüştür ne yazık ki.
 • (bkz: kentsoylu)
 • eski avrupa da “şehirde yaşayan” manasında kullanılan ancak günümüzde “zengin” anlamında halk diline geçmiş olan kelime.
 • günümüz gençliğinin ağzında sakız olmuş bu nedenle anlamından sapmalar yaşamış tanımdır kendisi. marx, engels ve arkadaşlarının kömünist manifestoyu yazma koşumu sırasında sınırları tam olarak çizilmiş bir toplumsal sınıftır.

  marx'a göre kapilalist toplumda iki sınıf vardır: proleterya ve burjuvazi. burjuvaziye dahil olan bireylere de burjuva denir.

  manifaktür sistemin yıkılması ve sanayi devriminin meydana gelmesinden sonra halk genel olarak iki sınıfa bölünmüştü. orta katmanlar -ki bunlara küçük burjuvazi de denir- sanayi devriminden sonra küçük dükkanlarında üretim sağlayamaz hale gelmiş ve proleteryaya katılmak zorunda kalmıştır. proleteryanın yönetime katılamadığı, bujuvazi ve proleteryanın yaşama alanlarının farklı olduğu 19.yy'da bu sırırlar olödukça belirgindi.

  bügün de bu sırıların belirgin olmasına karşın proleteryanın kendi içinde sınıflara ayrılmış olması halk arasında çelişkilere neden olmaktadır. kapitalizmin sermayenin sürekli tekelleşmesini dayatması sonucunda bugün sermaye tekelleri azalmış ama tekellerin elindeki sermaye çoğalmıştır. toplumsal sınıfları bu çerçeve içerisinde inceleyecek olursak burjuvazi diye adlandırabileceğimiz sınıf üyeleri uzan, koç, sabancı aileleri ve benzerleri olarak belirlenebilir.

  bugün ceplerindeki son parayla benzin alıp bağdat caddesinde arabayla gezenler veya her cumartesi bir gece kulübüne gidip dağıtanlar burjuva sayılamazlar. bu sınıfı proleteryanın üst sınıfı olarak sayabiliriz.

  sonuç olarak "burjuva" tanımlamasını ağzımıza sakız etmek yanlıştır. bujuva sosyalism mufhumunun varlığı da yadsınamaz. burjuva toplumdan kendisinden habersiz hayatını eğlenceye adamış insan anlamına kesinlikle gelmez. bunlar toplusal sınıflar. doğarken elde edilmiş hakları dolayısıyla insanları yargılamak kesinlikle yanlıştır.