şükela:  tümü | bugün
  • misyonerlik yapıldığı için kapatılan ve halk arasında bursa amerikan koleji olarak bilinen okulun tam adı.
  • müeddet vas'f necdet, kanime kamran rıza, namika rıza ve seniha talat adlı öğrencilerin "kendilerine yapılan telkinatın tesirinde kalarak, incil'e ve hz. isa'ya muhabbetlerinden bahisle protestanlığı seçtikleri" iddiasıyla 1928 yılında kapatılan okul.

    ayrıca (bkz: çanakkale fransız mektebi)
  • bu okuldaki öğretmenlerin protestan misyonerliği yaptığı iddiasıyla bakanlar kurulu tarafından kapatıldığı yıl olan 1928'de, mustafa kemal'in himayesinde ve ismet inönü'nün başkanlığında türk maarif cemiyeti kurulur. cemiyetin kuruluş amaçlarından biri tam da "bursa amerikan kız koleji"nin kapatılma gerekçesidir: "gençleri ecnebi mekteplerine müracaattan kurtarmak". nitekim kapatılan kolejin binası bu cemiyet tarafından alınarak, bursa kız lisesine dönüştürülür.
  • 1876 yılında misyonerler tarafından kurulan, başlar da gayri müslim cumhuriyetten sonra ise ağırlıklı olarak türk öğrencilere ders veren 5 sınıflı bir okuldur. 22 ocak tarihinde 4 kız öğrencinin hristiyanlığa geçtiğine dair bir iddia ortaya atılır bu iddiaya göre öğretmenleriyle birlikte her sabah dağa çıkıp yemekten önce dualar okuduklarını öne sürerler. sınıfta ki diğer 12 kişi tarafından bu dört arkadaşın gizlice günlükleri alınarak isaya karşı duyulan minnet ve sevgiye dair yazılar bulurlar. ardından müfettişlere haber verilir, incelemeler sonrası protestan öğrencilere okul ücretinde indirim yapıldığı, karşı çıkana düşük not verildiği... yortu, noel ve bazı pazar günlerinde* öğrencilere hediye verdikleri ve hatıra olarak da incil dağıttıkları ortaya çıkar. ayrıca bu iddiayı güçlendirmek adına okulun eski öğrencilerinden sabahi hanım ve pakize tarzi'nin de eğitim gördükleri sırada din değiştirdikleri öne sürülerek 1928 yılında okul kapatılır. türk maarif cemiyeti tarafından alınarak bursa kız lisesine dönüştürülür, cemiyetin kuruluş amacıda nitekim budur.
  • adını doğru koyalım; misyonerlik faaliyeti yüzünden değil bir türk'ün hristiyan olmasının devlet aklınca kabul edilemez olduğu için bu kolej kapatılmıştır.