1. belirli bir bütçeyle hangi mal ve hizmetlere ne kadar harcama yapılabileceğini gösterir oran.
  2. ingilizce iktisat kitaplarında budget deficit olarak geçen negatif eğimli lineer doğrudur.
    ne kadar kısaysa o kadar fakirsiniz demektir.

bütçe kısıtı hakkında bilgi verin