1. animal farm'da iktidara gelen domuzların, kendi içlerinde dahi "ayrıcalık" aradıklarını gösteren cümle. "eşitliği esas alan sistemlerde ayrıcalık "daha eşit" olmakla mümkündür" fikrinden hareketle düğüm düğüm bir çelişki yumağı haline gelme durumu...
  2. artık sadece gülümsediğim cümle.
    tartışılacak bir yanı kalmadı; evet, domuzlar daha eşitler...