şükela:  tümü | bugün
  • kitap adı: büyük çöküş
    yazar: zbigniew brzezinski

    büyük çöküşün ön sözünde şu çarpıcı sözler yer almaktadır:
    "bu kitap komünizmin çöküşü hakkındadır" eser, hem sistemin hem de doktrinin giderek bozulmasını ve can çekişmesini tahlil ederek ve açıklayarak işe başlar. gelecek yüzyıla kadar komünizmin ve onun insan tabiatına esasında ters olan doktrininin bir daha tarih sahnesine çıkmamak üzere ortadan kayboluşunun gerçekleşmesiyle biter. bazı görünen özelliklerini korusa bile, ancak kendi özünü yitirdiği durumlarda gelişen komünizm, xx. yüzyılın en olağanüstü politik ve zihni hatası olarak hatırlanacaktır.
  • hayvandan evrilme vahşi doğasının yüksek beyin gücüyle harmanlanması sebebiyle kötülüğün vücuda gelmiş hali olan insanoğlunun komünizm gibi yaşam biçimlerini bencil ve hırslı yapısına ters bulması nedeniyle komünizim çökecekse de, esas çöküşü insanoğlu bizzat kendisi yaşayacaktır. doğanın kanunu da bu işte, entropiden hayat doğar.
  • zbigniew brzezinski'nin sovyetler birliği'nin tamamen dağılmasına kısa bir süre kala kaleme aldığı kitaptır. brzezinki'yi bir politika bilimi dehası olarak görmeme rağmen bu kitap, belki de sovyetler birliği'nin kendisinin de batı karşısındaki mağlubiyetini kabul etmesi ve abd'nin muzeffer devlet olarak tüm dünya tarafından kabul görmesinin brzezinki'ye getirdiği galibiyet duygusuyla oldukça yanlı olarak kaleme alınmıştır. yazar, büyük çöküş'te bahsettiği sovyet katliamlarını lanetlerken, bu kitaptan 18 yıl sonra kaleme aldığı ikinci şans - üç başkan ve amerikan süper gücünün krizi adlı kitabında fransa'nın cezayir'de, ingiltere'nin hindistan'da ve amerika'nın mesnetsiz kitle imha silahları safsatasıyla giriştiği savaşlarda yaptığı katliamlardan yalnızca "ölümler" ya da "kayıplar" diye bahseder. büyük çöküş'te göze çarpan kişisel kınamalardan bahsettiğim ikinci kitapta eser yoktur.
  • evrenin kendi içine çökerek yok olacağı tezine dayanan bir fizik teorisidir. teoriye göre evrenin genişlemesi büyük batlama sonucu (bkz: big bang), parçalanan maddelerin boşluğa doğru bir momentum kazanması ile meydana gelir. söz konusu yayılmaya sürtünme kuvveti etki etmediğinden yayılan cisim sabit hızla hareketine devam edecektir. öte yandan hubble uzay teleskobu'nun, yıldızların yaydıkları ışımaların (bkz: blackbody radiation)renklerindeki değişim oranına bakarak yaptığı ölçümler sonucunda bilim adamları evrenin genişleme hızının sabit olmadığı, aksine arttığı sonucuna varmışlardır. bu da gök cisimlerine etkiyen bir başka kuvvetin olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. (bkz: dark energy) öte yandan galaksiler ayrı ayrı incelendiklerinde, galaksi merkezine yakın yıldızların uzak olanlara nispeten çok daha hızlı döndükleri kaydedilmiştir. bu gözlem sonucunda tüm galaksilerin merkezlerinde çok yüksek çekim alanları olduğu (bkz: black hole) varsayımı yapılmıştır. bu varsayımsa, tüm evrenin merkezinde yani büyük patlamanın gerçekleştiği bölgede de bir kara delik olma ihtimalini güçlendirmiştir. işte bu dev kara delikten dolayı tüm gök cisimlerine bir gravitasyon kuvveti uygulanmaktadır. şayet ki bu kuvvet, evrendeki cisimlere etkiyen kara enerjinin oluşturduğu kuvvete baskın çıkarsa, evren büyük bir çökme sonucu tekrar ilk noktasal konumuna dönecektir. bu da evrenin yok oluşundan sonra yeni bir big bang ile tekrar oluşabileceği ihtimalini kuvvetlendirir. şahsen ben evreni görünmez bir jel olarak düşündüğümden, evrenin bir boşluk olmadığını hayal ediyorum. aksine bir boşluğa veya başka bir maddeye doğru yayılan bir jel gibi düşünüyorum evreni. dolayısıyla sıradan jeller gibi bir viskozitesi mevcut. eğer bu doğruysa, elbette ki gravitasyon kuvveti bir gün baskın çıkacak ve evren hızlanan bir ivmeyle kendi içine çökmeye başlayacak. heyhat, boşluk kavramını reddetmişimdir öteden beri!