şükela:  tümü | bugün soru sor
 • disk birleşik metal-iş sendikası tarafından yayımlanan, sociological abstracts tarafından indekslenen ekonomi ve hukuk dergisidir. hakemli dergidir.
  internet baskısı için; http://calismatoplum.org/
 • iş hukuku alanında kaliteli makalelere yer veren dergi.
 • 60. sayısı yayımlanmış. mükemmel bir sayı olmuş. online olarak ulaşılabiliniyor. http://calismatoplum.org/

  sayı editörleri: prof. dr. erinç yeldan ve prof. dr. ahmet haşim köse
  sunuş, ahmet h. köse & a. erinç yeldan
  giriş: şinasi yeldan üzerine dört anı yazısı
  giriş_1) murat özveri: şinasi yeldan
  giriş_2) erinç yeldan: tip’in kuruluş günleri
  giriş_3) güray öz: şinasi yeldan: bizim kuşağın kahraman abisi
  giriş_4) deniz taşıran: ıhlamur konağı

  ı. türkiye’de emeğin hukuku, devlet ve dönüşüm
  berrak burçak/1961-1971 dönemi türkiye işçi hakları mücadelesinde idealist bir hukukçu, genç avukat şinasi yeldan (1930-2017)/
  ahmet öncü/özgür mutlu ulus/türkiye solunun aşil topuğu: 1960-1971 yıllarında türkiye solundaki devlet tartışmalarının karatani’nin sermaye-ulus-devlet çerçevesinden irdelenmesi
  ceyhun guler/darbe, dayanışma ve direniş: 1980 dönemi avrupa sendikal hareketi ve disk ilişkileri/
  oğuz oyan/yeni anayasa ve yeni devlet yapılanması
  özlem kızıl voyvoda-ebru voyvoda/ türkiye’de enerji sektörünün yeniden yapılandırılması sürecinde hukuk düzenlemeleri– elektrik sektörü
  hasan bakır-erdal eroğlu/esnek ve güvencesiz çalışma bağlamında türkiye’de araştırma görevlisi olmak/

  ıı. geçmişin izinde, sanayisizleşme ve büyüme salınımında türkiye
  serdar şahinkaya/cumhuriyetimizin ilk sanayi sayımı 1927: “bir hesaplaşma hazırlığı”
  a. suut doğruel-fatma doğruel/ küreselleşme, unutulan sanayi politikaları ve sanayisizleşme
  gökhan atılgan/manzaralar’daki burjuvalar: nâzım hikmet’in kaleminden türkiye burjuvalarının dünyası
  ziya öniş-ezgi özçelik/küreselleşme, servet eşitsizliği ve demokrasi üçgeni üzerine/
  erinç yeldan/sınıf pusulası doğrultusunda iktisadi büyümeyi anlamak: almaşık iktisadi paradigmalar altında sermaye, birikim ve bölüşüm

  ııı. dünya ve türkiye ekonomisi, kriz ve bölüşüm eğilimleri
  c. p. chandrasekhar-jayati ghosh/ crises, restructuring and the legitimacy of capitalism/
  korkut boratav/sermeye hareketleri ve türkiye’nin beş krizi/
  özgür orhangazi/2000’li yıllarda yapısal dönüşüm ve emeğin durumu/
  anıl duman/türkiye’de emeğin değişen payı ve gelir dağılımı/
  pınar bedirhanoğlu/finansallaşma, yeni sınıfsal çelişkiler ve devletin dönüşümü/
  ömer faruk çolak/küreselleşme, kriz ve borçlanma: türkiye ekonomisi üzerine bir analiz/
  serdal bahçe-ahmet haşim köse/uzun durgunluk ya da yapısal kriz: kriz iktidarının krizine dair gözlemler

  ıv. kadın emeği, genç işsizler, bölgesel eşitsizlik
  ümit şenesen/sorgulayıcı veri çözümlemesine bir örnek: illere göre işsizlik oranları, 2008-2013/
  kuvvet lordoğlu/türkiye’de genç istihdamının bölgesel ve etnik değişimi (2012-2016)/
  gül yücel/sanayide otomasyon ve kadın emeği/
  umut gündüz-ipek ilkkaracan türkiye’de ücretsiz emeğin piyasa değerinin tahmini ve ab ekonomileri ile bir karşılaştırma/
  mehmet attila güler/zonguldak havzasında işçi hareketleri ve 1990-1991 büyük madenci grevi/