şükela:  tümü | bugün
 • tam adı, nicolas camille flammarion'dur. fransız gökbilimci, yazar ve metapsişik araştırmacı; fransız astronomi derneği'nin kurucusu; legion d'honneur nişanı sahibidir. fransız yayınevi flammarion'un charles marpon ile birlikte kurucusu olan ernest flammarion'un kardeşidir. fransa'nın çeşitli şehirlerinde pek çok sokak ve bulvara ismi verilmiştir. en bilinen deyişlerinden birisi, "hiçbir insan yok olmak için yaratılmamıştır" olmuştur.

  kenan rifai, dünyanın inkılabı adlı eserini türkçeye kazandırmıştır. ve ondan şöyle bahseder;

  "insanların istihâlât* neticesinde tekevvününe* kail* olan camille flammarion bile; 'arz* kâinât içinde bir seyyâre* ve insan o seyyârenin kuvâ-yı umûmiyyesinin* netîce-i muhassalasıdır*. tabîat içinde kudret-i ilâhiyyeyi* fehm* ve idrâk ve şân-ı azamet-i* ezeliyyesine* arz-ı ubûdiyyet eden* ilk mahlûk insandır' demiştir."

  http://www.smtemizel.net/pictures/flammarion1.jpg
 • metis, universum'unu wallerstein'ın bildiğimiz dünyanın sonu'nda kapak resmi olarak kullanmıştır. kitabın ismiyle en uyumlu kapak resimlerinden biridir. (kitabın orijinalinde o resim yok, sanırım metis'in kendi güzelliği)
 • ''büyülenmiş düşüncelerimizde evrenin manzarası daha da güzel bir görünüme bürünüyor; gözümüzle gördüklerimiz, urania'nın bize parmağıyla işaret ettiği göklerde sonsuz gecenin içinde sessizce yol alan cansız kütleler değil; onlar yaşamın kendisi, sürekli kaçan, erişilmez ufuklara doğru uyumlu dalgalar halinde akıp giden sınırsız, evrensel, sonsuz yaşamın ta kendisi! ne görkemli sonuçlar! hayranlıkla izlenecek ne göz kamaştırıcı varlıklar! kat edilecek bu soylu ve dingin fetihlerde- bize kana ve göz yaşına mal olmamış, bizi gerçeği bilgisi, güzelin hayranlığı içinde yaşatan fetihlerde hayranlıkla izlenecek ne çok tablo var''
  camille flammarion
  astronomie populaire, 1925
 • "insanlık bütün bu zaman boyunca yaradılışın kendisi için olduğuna inanacak kadar kibirliydi. oysa gerçekte yaradılış onların* varlığını bile öngörmüyor."