şükela:  tümü | bugün
 • bir ülkenin cari işlemlerinde borçlarının toplamının, alacaklarının toplamını aşması halinde oluşan ödemeler bilançosu açığı..
  [eger cari islemler dengesi açik veriyorsa o açığı sermaye hesabının bakiyesi kapatır..]
 • kriz sebebi
 • kimi iktisatçılarımızın fantaziden fantaziye koşarak sebebini gümrük birliğine bile bağlamaya başladığı ekonomik durumdur. şu sıralar türkiye'de kritik kabul edilen seviyeye (%4.8) yaklaşmakta olduğundan olumsuz bir gösterge olarak görülse de herhangi bir krize yol açıp açmayacağı bir tez konusudur, "götümüze girecek" demekle olmaz.
  giderilmesi için kısa vadeli önlemler yerine yapısal çözümlere gidilmesi gerekmektedir; ithalatı belli bir seviyede tutup ihracatı arttırmak ne kadar zor olursa olsun yapılması gerekendir.
 • cari acıgın gsmh ye oranının haricinde ithalatın ihracata oranıda hesaba katılmalıdır kriz tellallıgı yapmak icin.
 • bu sene 20 milyar dolar'a ulaşması beklenen, imf hedefine göre ise 15 milyar'ı geçmemesi gereken açık.
 • senelerce stadyumlarda oldugunu sandigim şey. eski açık, yeni açık. cari açık.
  değilmiş. farklıymış.
 • genele yayılmış bir yanlış kanının aksine cari açık, yani cari işlemler açığı, dış ticaret açığı demek değildir. daha doğrusu dış ticaret açığı veren her ülke cari açık vermek zorunda değildir. buradan hareketle bu kavram şöyle tanımlanabilir; bir ülkenin dış ticaret açığının görünmez kalemler olarak sayılan turizm ve işçi dövizleri gibi unsurlarla finanse edilmeyen kısmıdır. örneğin türkiye’de dış ticaret açığı 2004 yılında 34 milyar dolarken cari açık 14 milyar dolar civarı çıkmıştır. bu durumun daha ilginç bir örneği birinci dünya öncesinde ingiliz ekonomisinde yaşamıştır. bu süreçte ingiltere birçok yılda dış ticaret açığı vermesine rağmen cari açık vermemiştir. çünkü özellikle sömürgelerinden elde ettiği gelirler sözkonusu açığı kapatmıştır.
  buradan hareketle bir ülkenin cari açık vermesinin en önemli sonucunun o ülkenin döviz rezervlerinin erimesi olduğunu söylemek olasıdır. zira ülke cari yıl içersinde elde ettiğinden daha fazla döviz harcamaktadır ki bu da sözkonusu açığa yol açmaktadır.
  peki ülke, bu açığı nasıl finanse etmektedir. genel itibariyle sıcak para akımları denen olgu bunu yansıtmaktadır. yani ülkenin finansal piyasalarına akan likit varlıklar bu açığı kısa vadede gidermektedir.
  son olarak bu kısa bilgilerden hareketle “türkiye’de cari açık ciddi bir sorun değildir” iddiası değerlendirilebilir. evet, bugün bakıldığında bu açık sorun değildir. çünkü sozkonusu sıcak para bunu finanse etmektedir. ancak 1980 sonrasının finans odaklı kapitalizminin en önemli özelliği siyasal istikrarın bulunmadığı her yerde krizlere yol açmasıdır. dolayısıyla özellikle 2007’ye yaklaşırken seçim atmosferine girecek olan ülkede sıcak para, en ufak bir krizde ülkeden kaçacak ve türkiye likidite krizine düşecektir. dolayısıyla, felaket tellallığından haz etmesek de- sözkonusu cari açık, yapısal çözüm politikaları olmadığı takdirde krize yol açabilecek bir nitelik arz etmektedir.
  onun için bugün her söylenene inanmamak yada en azından ihtiyatla yaklaşmak gerekmektedir.
 • ekonomiden sorumlu devlet bakanımız ali babacan bey'in söylediğine göre şu an başarıyla uygulanmakta olan ekonomik programın tek tekleyen yanı. aslında bu konu da teklememektedir ancak yüklenilecek başka bir konu bulunamadığından, cari açık hakkında çeşitli hurafeler üretilmektedir falan filan. neyse asıl olay şudur ki pek haz etmesem de ali abimiz -kısa dönem için- haklıdır çünkü an itibariyle merkez bankası dolar rezervleri kısa dönem borçlarını yaklaşık 2 kat çevirebilecek seviyededir. şahsi kanaatim şudur ki hükümetin 30 yıllık tahvil ihraç edebildiği bir dönemde bu seviye seçime kadar sürdürülebilir, sonuçta cari açık türkiye için şu aralar bahsedildiği kadar vahim bir mesele değildir.