şükela:  tümü | bugün
 • carl ransom rogers 9 ocak 1902 chicago’da altı kardeşin dördüncüsü olarak dünyaya geldi. okuma ve yazmayı anaokulundan önce öğrendi. annesi tutucu bir hristiyan olan rogers küçük yaşlardan itibaren kilisede görev almaya başladı. dindar yetişmesine rağmen bilimsel yöntemi benimsedi ve çalışmaları sırasında dini görüşünü yaptığı işe karıştırmadı. ilk önce wisconsin üniversitesi’nde ziraat eğitimi aldı, sonra tarih ve din konularına yöneldi. uluslararası hristiyan konferansı için 1922 yılında çin’i ziyaret ettiği sırada dini görüşlerini sorgulamaya başladı. ilerleyen zamanda ateist oldu.

  din ve tarih eğitiminin ardından columbia üniversitesi öğretmen okuluna devam etti. burada yüksek lisans ve doktorasını tamamladı ve çocuklar üzerine çalışmaya başladı. sorunlu çocuklarla çalışırken hümanist yaklaşım adını verdiği freud sonrası psikanaliz yöntemlerini de içeren yeni bir yaklaşım ortaya koydu.

  19 öneri içeren teorisi şu başlıkları içerir;

  1.tüm bireyler(organizmalar) sürekli değişen deneyim dünyasının merkezinde yer alırlar.
  2. birey algıladığı ve deneyimlediği gibi çevresine tepki verir. algıladıkları onun gerçekliğidir.
  3. birey organize bir bütün olarak bu deneyim dünyasına tepki verir.
  4. algılanan dünyanın bir bölümü değişiklik göstererek benliği oluşturur.
  5. dünyayla ve diğer bireylerle olan etkileşim benliğin yapısını etkiler.
  6. organizmanın tek temel amacı, kendisini hayatta tutmak, kendisini ve deneyimlerini geliştirmektir.
  7. davranışı anlamanın en etkili yolu bireyin kendini tanımlayan referanslarından geçer.
  8. davranış temelde, organizmanın kendi ihtiyaçlarını gidermek için amaca yönelik çabalarından oluşur.
  9. duygular bu amaca yönelik davranışlara eşlik eder.
  10. tecrübelere bağlı değerler ve benlik yapısının parçası olan değerler organizma tarafından deneyimlenen ya da başkalarından alınan değerlerdir.
  11. kişinin yaşamı boyunca karşılaştığı deneyimler benlikle ilişki kurarak algılanır ya da benlikle ilişki kurulamadığı için reddedilir.
  12. benimsenen davranış kalıpları benlik konseptiyle uyumlu olan kalıplardır.
  13. bazı durumlarda benlikle uyumsuz davranış kalıpları da görünebilir ancak bu kalıplar o kişiye ait değildir.
  14. psikolojik düzenleme benlik ile deneyimlerin uyumlu olduğu durumlarda gerçekleşir.
  15. psikolojik bozulma organizmanın deneyimleri reddetmesi ile oluşur.
  16. benlikle uyumlu olmayan herhangi bir deneyim tehdit olarak algılanabilir. bu tehditler ne kadar artarsa benlik kendini korumak için o kadar katılaşır.
  17. belirli şartlar altında, tehdit algısının olmadığı durumlarda, benlikle uyumlu olmayan deneyimler benlik tarafından içselleştirilebilir.
  18. birey uyumlu ve bütünleşik bir sistemi algılar ve deneyimlerini de katarak kabul ederse, başkalarını da birey olarak kabul etmesi ve onlara karşı anlayışlı olma ihtimali artar.
  19.birey organik deneyimlerini kendi benlik yapısına entegre ettikçe değer sistemini değiştirir.

  https://www.wikiwand.com/en/carl_rogers