şükela:  tümü | bugün soru sor
 • ing. dilbilim terimi. ettirgen ya da ettirgen cati anlamina gelir... bernard comrie adli dilbilimci bir amca bahseder durur bu konu hakkinda...
 • ingilizce'de ettirgen anlamına gelir.
  have/get/make/let/want ile kullanılır.

  have:
  - yapan ki$inin kim olduğunu belirtmek istemediğimizde: i will have my house cleaned.
  - ki$iyi belirtince: i will have mr. cem clean my house. (bunun için para ödeyeceğim, rica edeceğim vb.)

  get:
  - yapan ki$inin kim olduğunu belirtmek istemediğimizde: i got my tv repaired.
  - ki$iyi belirtince: i got mr. cem to repair my tv. (evet evet bunun için de para ödeyeceğim, rica edeceğim vb.)

  make:
  - zorla yaptırılma: my father made me clean the car.

  let:
  - izin vererek: my father lets me to go to cinema.

  want:
  - mr.cem wants this work to be done, mr.cem wants this work done.

  dikkat edilecek nokta: "get" ile (ki$i belirli) çekerken "to" vardır, "have"le çekerken yoktur.

  edit: have ile get'in anlamca bir farkı yoktur.
 • birisine bir seyi yaptirgimiz zaman ya da bir seyi yaptirdigimiz zaman kullandigimiz yapi. aktif ve pasif yapi olmak uzere ikiye ayrilir. is yaptirilan sahis belli ise aktif, sahis onemli degilse pasif olarak adlandirilir.

  have:

  aktif: have + person + verb

  i will have john clean my hause. (evimi john'a temizlettirecegim)

  pasif: have + object + past participle

  i will have my hause cleaned. ( evimi temizlettirecegim.)

  get:

  aktif: get + person + to verb

  i will get john to clean my hause . ( john'a evimi temizlettirecegim.)

  pasif: get + object + past participle

  i will get my hause cleaned. ( evimi temizlettirecegim.)

  make: zorlama ile.

  aktif: make + person + verb

  the teacher made students do homework. ( ogretmen ogrencilerine odevini yaptirdi. )

  pasif: made + to verb

  students were made to do homework (by the teacher). ( odev ogrencilere yaptirildi.)

  bu yapida, need ve want pasif olarak kullanilir.

  need:

  need + to have veya get + object + past participle

  veya

  to have veya get yapisi ihmal edilebilir. need + object + past participle sekline donusur.

  i need to have my room cleaned. (odami temizlettirmem gerekiyor.)

  i need my room cleaned. (odami temizlettirmem gerekiyor.)

  want: want + object + past participle

  i want my room cleaned. (odami temizlettirmek istiyorum)

  let: izin verme anlaminda.

  aktif: let + person + verb

  i let john go. (john'un gitmesine izin verdim.)

  pasif: allowed + to verb

  pasif yapida let'in yerine allow tercih edilir.

  john was allowed to go. (john'un gitmesine izin verildi.)

  ve son olarak, modellerle de kullanilabilir.

  should: gereklilik

  i should have my hause cleaned. (evimi temizlettirmeliyim.)
 • saçımı kestirdim demeye calışırken cümleyi kuramayınca öğrendiğim yapı.

  exp: i had my hair cut yesterday.
 • türkçe'de ettirgen çatıya tekabül eden ingilizce terim.

  ingilizce'de 4 temel ettirgen fiil (causative verbs) mevcuttur. bunlar:

  let
  make
  have
  get

  let, make ve have fiillerinin ardlarından nesne geldiği takdirde yaptırılmak istenen fiili base form (yalın hal) ile kullanmanız gerekmektedir, ancak get nesneden sonra fiili to ile bağlar. öncelikle kullanım şekillerine bir göz atalım:

  let

  let + sb/sth + base form

  bu kalıp birisinin/bir şeyin eylem yapmasına müsaade etmek anlamı katmaktadır.

  we shouldn't let children watch violence on t.v.
  do not let anyone worry you.
  they let all the hostages go.

  not: let düzensiz fiildir ve present, past ve perfect hali değişmez ayrıca let passive yapılamaz.

  make

  make +sb/sth + base form

  make ile yapılan ettirgen cümleler "zorlama, zorla veya emirle yaptırma" anlamlarının yanı sıra başka birinin/bir şeyin üzerinizdeki direkt etkisini de içermektedir.

  i dropped the soup plate on the floor and my mother made me clean it.
  this kid always makes me laugh.
  no one can make me change my opinions on this matter.
  what makes you think in that way?

  make ile ettirgen cümleyi passive yapmak istediğimizde ettirgen yapılmak istenen fiili infinitive haliyle kullanmak zorundayızdır. örnek:

  she made me believe that everyone was coming for dinner. (active)
  i was made to believe that everyone was coming for dinner. (passive)

  have

  bu fiil birisine görev icabı bir şeyler yaptırtmak ya da sorumluluk vererek iş yaptırtmak anlamları taşır. have iki farklı ettirgen özelliğine sahiptir:

  have + sb + do sth.
  have + sth + done.

  aşağıdakiler yukarıdaki kalıpların benzer anlamlara gelecek şekilde örneklendirilmesidir. ikinci kalıp bir nevi passive yapı sayılmaktadır çünkü yapanın kim olduğu vurgulanmaz işin yaptırıldığı vurgulanır zira fiilin de past participle hali kullanılmaktadır.

  i had this hairdresser cut (base form) my hair yesterday.
  i had my hair cut (past participle) yesterday.

  not: cut düzensiz olduğu için participle halleri değişmez. 1. cümledeki yalın, 2 cümledeki de past participle halidir.

  benzer bir örnek:

  i had the mechanic repair my car yesterday.
  i had my car repaired.

  farklı zaman çekimleriyle daha fazla örnek:

  we are having our house painted this week.
  she was having her teeth whitened when i went to the dentist.
  they will have john finish this dissertation.

  get

  bu fiil ise diğerlerinden kullanım olarak farklıdır ve cümleye "ikna ile, teşvik ile yaptırtmak" anlamlarının yanı sıra "zor işleri sonunda hallettirmek" anlamı da verir. tıpkı have gibi iki farklı ettirgen özelliğine sahiptir.

  get + sb + to + do sth
  get + sth + done (have + sth + done ile anlamca eşdeğer sadece günlük dil/resmi dil farkı mevcut)

  my friends got me to come to the party.
  she always gets me to spend money on such things; this makes me real angry!
  the doctor finallly got me to stop smoking.

  get something done için:

  we have just got our tickets checked, hurry up!
  we finally got our project examined.
  it took too long to get this survey completed.
 • ingilizcede ettirgen yapı. anlam bakımından bir şeyi yaptırma veya birine bir işi yaptırma olarak ikiye ayrılabilir. causative oluşturmak için make, let, get ve have fiilleri kullanılır. causative yapılar
  passive veya active olarak da kendi içlerinde ikiye ayrılabilirler.
  karmaşık yapılar içermediklerinden kolayca hatırlanırlar.
 • ing. müsebbib.