• 1924'teki mübadeleye kadar nüfusu çoğunlukla rumken, mübadele sonrasında müslüman nüfus, yörenin kolayca oyulabilen kaya evlerine yerle$tirilmi$tir. daha sonrasında 60'larda gerçekle$en deprem/sel vb. olaylardan dolayı yöre halkı oyma evleri terk etmi$ ve $imdilerde yeni çavu$in olarak adlandırılan kısma evlerini in$a etmi$tir. yine de 30-40 sene öncesine kadar ya$anan evleri hoplaya zıplaya gezmek mümkündür. ana yoldan tepeye doğru ilerlerken sağ koldaki tepede güvercinlikler de görülebilir. kayalara oyularak yapılan ve yer yer renklendirilerek hayvanların ilgisini çekmeyi sağlayan güvercinlikler sayesinde bu hayvanların dı$kılarından gübre olarak faydalanılması sağlanmaktaymı$.
    http://www.cavusin.net/

    not: muhtar'ın evi diye bir tarihi yapısı yoktur.
  • kapodokya bölgesinin en eski kiliselerinden biri olan çavuşin kilisesi de buradadır. 964-965 yıllarında inşa edilmiş.
hesabın var mı? giriş yap