şükela:  tümü | bugün
 • 1. tüketicinin korunması hakkındaki kanun marifetiyle tüketiciye tanınmış bir haktır. tüketici kapıdan satışı yapılmış malı hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeksizin 7 gün içinde iade edip parasını geri alabilir. bu konudaki istisna, malın niteliği gereği iade edilemeyecek mallardan olması durumudur. bu tip mallar tüketildiği anda sona eren mallar olduğundan iade edilmeleri söz konusu değildir. tüketicilerin haklarını pek bilmemesinden ötürü satıcılar tarafından iade durumlarında sıklıkla zor durumda bırakılmaktadırlar. bu durumun sona ermesi için cayma hakkı ve ayıplı mal halindeki seçimlik hakların her tüketici tarafından bilinmesi gerekir.

  sanayi ve ticaret bakanlığından:

  mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik

  cayma hakkı

  madde 8 — tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı veya sağlayıcıya aittir.

  elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.

  malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici cayma hakkını kullanabilir. bu durumda satıcı malı 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır.

  tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. ayrıca tüketici, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz.

  bu yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddesindeki koşullardan biri eksik olduğu taktirde satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. bu durumda 7 günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar.

  tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafından ya da satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.
  http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/21481.html
  ---
  2. hakkı'nın caymaması yönünde kurulan emir cümlesi.

  (bkz: algıda sıçmak)
 • sadece kapıdan ya da internetten satışlarda geçerli olan hak. sen mağazadan kendin görerek ve beğenerek birşey alıyorsan, onu keyfine göre iade edemezsin. ancak ayıplı mal olduğu anlaşılırsa iade edebilirsin. onun da bir sürü zırıltısı var. teknosa'dan aldığım birşey bozuk çıkmıştı ordan biliyorum. epey uğraştırmışlardı beni sevimli şeyler.
 • mediamarkt gibi bazi avrupa merkezli sirketlerin bu yasadan daha uygar davranarak kosulsuz iade hakki tanidigi da ayri bir gercek...

  (bkz: #17379666)
 • (bkz: mızımak)
 • üniversite yıllarımda kullanamadığım hakkımdı.
  kadıköydeki elektronik ürünlerin satıldığı pasaj vardı adını unuttum.
  şimdi hala var tabi.
  şarj aleti almıştım pilleriyle beraber.
  gittim eve açtım paketi, taktım prize; şarj olmuyor.
  ertesi sabah sıkıntı olmasın diye erkenden geri götürdüm dedim "bu şarj etmiyor"
  adam aldı eline cihazı;
  -açmışsın bunun kartelasını alamam. dedi
  "ulan dangaboz açmadan bozuk olduğunu nasıl anlicam ben" (dangaboz kısmını içimden dedim yoksa salacak üstüme "cd var abi" diyen çocukları görecem günümü.
  -cayma hakkımı kullanıyorum dedim hem bu bozuk.
  -"la de get" dedi.
  gittim...
 • bireysel emeklilik başlattığınızda yürürlülüğe girmeden cayma hakkınız oluyor. koşulsuz, ücretsiz paranız size geri iade ediliyor.
  yürürlülük dedikleri bu imiş : teklif formunun imzalandığı tarihi takip eden 60 gün içinde yürürlüğe girer.
 • nikah dairesinde kullanılırsa olay çıkar.
 • tüketicilerin yüzde doksanının bilmediği, firmaların da bunu çok güzel kullanarak insanları söğüşlediği en temel haklardan bir tanesi. malın cinsine göre 7 ile 14 gün arasında değişir.
 • cayma hakkı kavram olarak az bilindiği gibi pratikte nasıl uygulanacağı da tüketicinin kafasındaki soru işaretidir.

  mesafeli satış sözleşmesi kapsamında satın aldığınız ürünü, sarf malzeme olmaması ve tekrar satılabilir halde olması durumunda 7 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. satıcı firma büyük ihtimalle "iade kabul etmiyoruz", "bu ürünün iadesi mümkün değil" vb. çıkışlarla 7 günlük sürenizi harcamaya çalışacaktır.

  yılmayın; faturanızı, ödeme makbuzunuzu, kargo tesellüm fişinizi, mesafeli satış sözleşmesinin ve tüketici hakları kanunun ilgili maddesini ve bu bilgilerin yer aldığı iade dilekçenizi ilgili firmaya iadeli taahhütlü postayla gönderin. evrakların birer kopyası da sizde dursun. yamulmuyorsam 20 gün içerisinde tüm kargo ve posta masraflarınızla beraber paranızı iade etmek durumundalar. etmezlerse, evrakların gönderildiğine dair iadeli taahhütlü posta makbuzu ve evrak kopyalarını ikametinizin bulunduğu ilçenin kaymakamlığına bağlı tüketici hakem heyetine verin ve adilik yapan firma ceza yesin, siz de paranızı geri alın.

  burada dikkat edilmesi gereken nokta satıcı firmanın mesafeli satış sözleşmesinde iade mallar için spesifik bir kargo firması belirtip belirtmediği, yoksa kargo ücretinden yırtabilirler. bir de bu prosedürü uygulamadan önce telefonda ne yapmanız gerektiğini bildiğinizi anlatın, bazıları başlarına iş açılacağını fark edip dize gelebiliyor.

  tüm bu evrakları toplamak, oradan oraya gitmek zor gibi görünüyor, satıcı firmaların sığındıkları da bu zaten. fakat yasalarla kesin olarak belirlenmiş hakkınızı yemeye çalışan kımıl zararlısı bir firmadan paranızı kurtarmanın tadı da bir başka oluyor...
 • kullanimi halinde kargo posta vs. masraflar saticiya aittir.