şükela:  tümü | bugün
 • country by country , ülke bazlı raporlama.ekonomik kalkınma ve işbirliği teşkilatı (oecd) tarafından hazırlanan “matrahın aşındırılması ve karın aktarılmasına ilişkin eylem planında (oecd action plan
  on base erosion and profit shifting)” transfer fiyatlandırmasında belgelendirme konusu ile ilgili
  uluslararası bir standart geliştirilmesine karar verilmiştir. bu kapsamda yapılan değişiklikler ile transfer
  fiyatlandırmasında belgelendirme konusunda birtakım yenilikler getirilmiştir. buna göre, çok uluslu şirketlerin transfer fiyatlandırması belgelendirmelerini üç kademeli olarak gerçekleştirmeleri söz konusu olacaktır. üç kademeli modelin ilk iki kademesi; (i) çok uluslu işletmelerin tüm grup şirketleri açısından standart hale getirilmiş bilgilerini içeren ana belgelendirme (master file) ve (ii) grup şirketlerinin ilişkili kişi işlemlerini kapsayan ilgili ülkeye özgü belgelendirmeden (local file) oluşmaktadır. bunlara ilaveten üçüncü belgelendirme olarak çok uluslu işletmelerin tüm ülkelerde elde ettikleri gelirleri, yürüttükleri ticari faaliyetleri ve ödedikleri vergiler gibi bilgileri içeren ülke bazlı raporlamayı (country-by-country-reporting-cbcr) ilgili vergi idarelerine sunmaları da öngörülmüştür.
 • kıs. country-by-country reporting. türkçesi "ülke bazında raporlama".
  konsolide grup geliri 750 milyon euro’ya eşit ve üzerinde bulunan çok uluslu şirketler için üç aşamalı olarak standardize edilmiş transfer fiyatlandırması belgelendirme yaklaşımı. ülkeler arası bilgi paylaşımı, şeffaflık ve tutarlılık/raporlamada standardizasyon için oluşturulan bu yaklaşım kapsamındaki raporlar:
  1) ana rapor («master file»)
  2) yerel rapor («local file»)
  3) ülke bazında rapor (cbcr)
  türkiye vergi mevzuatında henüz buna ilişkin bir düzenleme yok.