şükela:  tümü | bugün
 • akdeniz üniversitesi ingilizce öğretmenliği bölümünün "special teaching methods" dersinin tamamını olu$turur. bu haftalarda ve final haftalarında öğrenci arkada$lar tarafından bu cefr topluca lanetlenir.
 • milli eğitimde çalışan ingilizce öğretmenlerine beş günlük seminer halinde anlatılan sistem.
 • özer kesemen'in kısa filmi. 2. dikili kısa film festivali'nde yer alacak.

  "filmde, 3 sinema öğrencisinin idealleri uğruna anadolu’da film çekmesi anlatılıyor. bir süre sonra amaçlarından sapan gençlerin, hırsları ve sağduyuları arasındaki mücadeleleri, korkuların öğretilirliği, 1980 döneminin psikolojik etkileri ve ülke içindeki kamplaşmalar anlatılmaktadır."
 • (bkz: cifr)
 • fr. cadre européen commun de référence
 • harflere sayısal değerler vererek gaipten haber verme anacıyla geliştirilen yöntem. özellikle şii kaynaklı söylentilere göre ali, cefr ve acmia adlı 2 kitap yazmış, bu kitaplarda, başından sonuna kadar dünyada olmuş olucak olayların gizli bilgilerini vermiştir. bir söylentiye göre, musa’nın tûr dağındayken tanrı’dan aldığı bu bilgiler, muhammet’e ulaşmış o da bunları kuzu derisine yazdırıp damadı ali’ye vermiştir. cefr, ali’den soyuna geçerek 6.imam cafer-i sadık’a ulaşmıştır. böylece, ehl-i sünnet dışı tarikatlarda ilm-i cefr doğmuş; kuran’ın batıni anlamlarını açığa çıkarmak için bu ilimden yararlanılmıştır. harflere özel anlamlar yükleyerek kuran’ın yorumunu yapan hurufilik, aynı yöntemleri noktalara kadar vardıran noktavilik gibi gizemli akımlar, temelde cefr ile ilgili söylentilerden doğmuş böylece cefr, ali’ye özgü bir kitap olmaktan çok, bir uğraş alanı durumuna gelmiştir. öte yandan, tevrat’ta aziz augusitinus’un yazılarında ve metinlerinde birçok cefr örneğine raslanabilir. tevrat’ın tekvin kitabında, ibrahim’in vekili eliezer’i 368 askerle aralarında birleşmiş 4 krala karşı savaşa gönderdiği söylenir. 368 rakamı ibrani harfleriyle eliezer’in sayısal toplamını oluşturur.
 • "the c-ommon e-uropean f-ramework of r-eferance" nam-ı diğer "avrupa dilleri ortak çerçeve programı"dır. dil yeteneğini tanımlayan uluslararası bir standarttır.

  ülkemiz, avrupa’da ortak eğitim uygulamalarını öngören socrates projesine 24 ocak 2000 tarihinde 253/2000/ec sayılı avrupa konseyi kararıyla katılmıştır. bu nedenle, avrupa ülkelerindeki yabancı dil öğretim uygulamaları ülkemizde de benimsenmiştir. avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi, avrupa konseyi modern diller bölümünce belirlenen eğitim politikalarına göre yapılmaktadır. avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak bir standart, ortak ölçütler ve buna dayalı bir araç geliştirmeyi amaçlayan avrupa konseyi modern diller bölümü, avrupa dilleri öğretimi ortak çerçeve programını oluşturmuştur. bugün tüm avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi bu çerçeve programa dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.
 • bireylerin dil becerilerine göre bir sınıflama sistemi vardır. a1-a2-b1-b2-c1-c2 şeklinde yapılan sınıflama bu çerçeveye aittir. yalnız sınıflamalar arasında sert çizgiler olmadığı için, bir bireyin dil seviyesi, aralık vererek belirtilmelidir. ör: "x'in ingilizcesi a1 ile a2 arasındadır."
  her bir seviye için beceri tanımlamaları yapılmıştır. bu duruma bir örnek şu olabilir: "a1 seviyesinde bir birey basit ifadeler ile selamlaşıp, kimliği ile ilgili basit soruları cevaplayabilir." her seviye için bunun gibi birçok beceri mevcuttur. bu becerilerin tamamını edinmeden bir sonraki seviyeye geçmemeniz gerekmektedir. örneğin b2 seviyesindeki bir bireyden a1, a2 ve b1 seviyelerinin tüm becerilerini yapabiliyor olması beklenir. ancak bazı durumlarda bireyin becerilerini ölçmek zorlaşabilir. ya da birey b1 seviyesine ait bazı becerileri gerçekleştiriyorken bazılarını gerçekleştiremiyor olabilir. bu nedenle o kişiye a2 demek yerine b1-b2 aralığında demek daha doğrudur diye düşünmekteyim.
  cefr seviyelerinin diğer birçok skala için denkliği mevcuttur. örneğin ıelts sınavından aldığınız puan, sizin cefr çerçevesinde nerede olduğunuz hakkında da fikir verir. bu denklikleri basit bir google taramasıyla bulabilirsiniz.
 • `common european framework of reference for languages` ifadesinin kısaltmasıdır. avrupa dilleri ortak çerçeve sınıflandırılması diller için belirlenmiş değerlendirme ve referans sistemidir.