şükela:  tümü | bugün sorunsallar (1)
 • çek, tahsil edilmek istendiğinde ödenmek zorundadır. çekteki vadeler ticaret dünyasının, esnafın vb. kendi aralarında uyguladıkları aslında yasal bir geçerliliği olmayan vadelerdir. dolayısıyla reel olarak çekte vade olmaz. vadeli çekler, piyasayı oluşturan ekonomik aktörlerin birbirine olan güvenleri neticesinde etik olarak vardır, gerçek anlamda yoktur.
 • 31/12/2020 tarihine kadar türkiye sınırları dahilinde geçerli olmayan söylem. senetten damga vergisi alınması gibi bir -bence- saçmalık devam ettikçe de mevzubahis söz konusu geçici maddenin ertelenerek türkiye'deki uygulamanın kalıcı hale geleceğini öngörmek yanlış olmaz.

  sürekli "yapısal reform" söylemi döndüren bir ekonomi düşünün ki vergi dairesi 1 milyon liralık bir sözleşme yapıldığında diğer vergiler hariç olmak üzere 9450 lira damga vergisi bedelini (üstelik nüsha başına) alsın, üstüne de 1 milyon liralık senet verirseniz o senetten de en az (zira faiz koşulları falan göz önünde bulundurularak hesaplanıyor) 9450 lira damga vergisi tahsil etsin. bu yüzde 0,945 oranları yıllık enflasyonun düzenli olarak her yıl yüzde 60-65 arasında seyrettiği ve yazılı sözleşme kültürünün olmadığı dönemlerde makul olabilir ancak şu anda (firmaların vergi sonrası kâr marjları da buradaki pek çok ergenin düşündüğünün aksine yüzde 50 falan olmadığından) garabetten başka bir şey değil.
 • vadesinden önce tahsile götürdüğünüz çek için banka sözlü olarak tahsil edilemeyeceğini söylüyor, beyan yeterli gelmez ise çekin arkasına aşağıdaki ibare yazılıp geldiğiniz yere gönderiyorlar sizi..

  ticaret kanununda ise halen vade olmadığı yazılıdır..khk ile yönetilen bir ülkede daha ne garabetler gördük bu ne ki?

  (bkz: bal nedir ki şeker nedir ki)

  "iş bu çek, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce ibraz edilmiş olduğundan 5941 sayılı çek kanunu 6272 sayılı kanun ile eklenen geçici 3. maddenin 5.fıkrası gereği işleme alınmamıştır."